Какво търсите?

Поверителност на SGS

SGS е приела Декларация за поверителност на данните на SGS, в която се посочват ангажиментите на компанията относно поверителността и защитата на личните данни. Тази Декларация задължава всички филиали и служители на Групата да спазват следните принципи, когато SGS обработва лични данни:

  • Събиране и използване на лични данни по справедлив и законосъобразен начин. Ние се стремим да бъдем прозрачни и открити относно данните, които събираме, и да ги използваме само за целите, които са известни на съответното лице.
  • Зачитане на правата и изборите на лицата. Ние уважаваме решенията на лицата за начина, по който техните лични данни се събират, обработват и използват от SGS и нейните филиали. Това включва правото на достъп, поправяне и заличаване на данните, съхранявани от SGS.
  • Управление на данните по отговорен начин. Ние знаем, че поверителността и целостта на личните данни са от съществено значение за запазването на доверието и предприемаме адекватни мерки за защита на личните данни от рисковете от неразрешено използване или разкриване.

Глобалният лидер за поверителност на данните на SGS, подпомаган от мрежа от местни служители, отговарящи за поверителността на данните, и експерти във всички наши компании и региони, гарантира реализирането и спазването на ангажиментите ни за поверителност в цялата ни организация на световно ниво.

Ние поемаме ангажимент да насърчаваме култура, в която всички служители на SGS ясно осъзнават колко е важна поверителността на данните и как да се гарантира нейната защита.  Нашият курс за информиране за поверителността на данните е достъпен за всички служители и е част от програмата за въвеждане в длъжност на нашите нови служители. Той се допълва от специализирана програма за електронно обучение, създадена специално за служителите, които са ангажирани с конкретни аспекти на личните данни от отделите за човешки ресурси, маркетинг или информационни технологии.

В съответствие с нашата Декларация за поверителност на данните нашата Декларация за поверителност онлайн на SGS описва как събираме, използваме и защитаваме личните данни, които потребителите на нашите уебсайтове споделят с SGS.

Ако имате въпроси относно ангажиментите ни за поверителност на данните или искате да подадете сигнал за инцидент, свързан с поверителността, попълнете нашия онлайн формуляр за искания, свързани с личните данни.

Тази Декларация се отнася за всички филиали на SGS от Групата SGS, освен ако на местно ниво не се прилагат по-строги правила за поверителност на данните, като в този случай местните версии ще се публикуват на местните уебсайтове.

Защитата на личните данни е важна за всяка част от нашия бизнес. Тя е заложена в основата на обещанието ни към нашите клиенти, нашите ценности, нашите принципи, нашето поведение и нашия успех и е изключително важна за поддържането на доверието.

Франки Енджи

Frankie Ng