Какво търсите?

Канцеларски материали и офис консумативи

Вашите канцеларски материали и офис консумативи трябва да отговарят на действащите стандарти за качество и безопасност, особено продуктите, които са предназначени за деца.

През последните години в ЕС и САЩ са иззети много канцеларски продукти за деца. Например, детски канцеларски комплект, съдържащ остър резец, представлява опасност от нараняване за малки деца; или цветни моливи, съдържащи достатъчно олово, за да представляват риск от отравяне за малки деца, които могат да ги сдъвчат или изядат.

Our Services

REACH обучение

SIEF и представяне от трета страна

Анализ на въздействието

Енергиен Одит

Идентификация на веществата

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Одит по ETI (ИТЕ)

Одити по SMETA

Одити по сигурността

Оценка на токсичния риск (TRA)

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Производствен контрол

Регистрационно досие

Социални одити

Спазване на Закона за етикетиране на опасни художествени материали (LHAMA)

Таен клиент

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на материали

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Управление на качеството и безопасността

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Физични и механични тестове

Химично тестване

Търсите нещо конкретно?

Изисквания за безопасност при канцеларските продукти са станали по-строги в световен мащаб. SGS предлага широка гама от услуги за канцеларски материали и офис консумативи, за да ви гарантира, че вашите продукти отговарят на най-високите стандарти и съответстват на разпоредбите, независимо на кой пазар по света желаете да ги продавате.

SGS разполага с глобална мрежа от лаборатории и експерти в тази област, за да ви помогне да спазите изискванията на стандарти EN 71 /ASTM /ISO /BS /JIS /GB, REACH, LHAMA, оценка на токсичния риск и т.н.

SGS може да тества, провери и верифицира различни канцеларски материали и офис консумативи, в това число:

  • Химикали, моливи и принадлежности за писане
  • Графити, цветни моливи и бои
  • Хартия, карти, подложки, книги и формуляри
  • Пликове и чанти
  • Пощенски материали и опаковки 
  • Бележници, обложки за доклади и указатели
  • Папки, архивни кутии
  • Лепила и тиксо
  • Мебели и офис аксесоари

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България