Какво търсите?

Потребителски стоки

Производителите, дистрибуторите и търговците на потребителски стоки, като например стоки от типа „Направи си сам“, инструменти, хардуер, мебели, домашни потреби, спортни стоки и канцеларски материали, все по-често се сблъскват с разнообразните изисквания на потребителите и регулаторните органи.

Технологичните разработки означават, че потребителите искат продукти, които са по-ефективни, за да отговорят на техните нужди, а в същото време регулаторните органи искат гаранция, че продуктите са безопасни за употреба и с високо качество. Предлаганите от SGS услуги за потребителските стоки са създадени, за да ви помогнат да гарантирате безопасността, качеството и техническите характеристики на произведените стоки за пускане на даден пазар или на внесени стоки, за които вие трябва да сте сигурни, че отговарят на вашите очаквания, както и на очакванията на регулаторните органи и на вашите потребители.

Ние предлагаме пълен набор от услуги за проверка, тестване, сертифициране, верификация и обучение, които могат да бъдат адаптирани така, че да отговорят на вашите специфични нужди и да ви помогнат за следното:

  • Да разработите продуктите с поемане на минимален риск
  • Да пуснете на пазара продуктите възможно най-бързо
  • Да гарантирате, че суровините, компонентите и крайните продукти са безопасни и ефективни
  • Да постигнете съответствие с регулаторните изисквания на различните географски пазари

Ние знаем, че тези въпроси оказват въздействие върху репутацията на търговската марка, а нашите консултанти могат да ви помогнат да намалите риска и да гарантирате качеството, като се включат на ранен етап от разработването на продукта, по време на предпроектния етап, и ви подпомагат по протежението на производствената верига и веригата на доставки.

В крайна сметка, нашата цел е да увеличим максимално продаваемостта на всеки произведен от вас продукт, а благодарение на над стогодишния ни опит в предоставянето на услуги от световна класа, ние предлагаме ненадминати експертни познания.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България