Какво търсите?

Потребителски стоки, играчки и продукти за деца

Направете необходимото потребителските стоки, играчките и продуктите за деца да отговарят на най-високите стандарти за безопасност, качество и съответствие с SGS.

Където и да сте по света и независимо дали сте производител, вносител, дистрибутор или търговец на дребно, трябва да сте сигурни, че продуктите, които пускате на пазара, са безопасни и с високо качество. Ние предлагаме услуги по тестване, верификация, сертифициране и обучение за широка гама от стоки, играчки и продукти за деца – от мебели, продукти за подобрения в дома и спортно оборудване до опаковки, медицински устройства, ЛПС и канцеларски материали.

Търсите нещо конкретно?

Качество, безопасност, издръжливост и производителност

Потребителските стоки, играчките и продуктите за деца трябва да бъдат с необходимото качество, безопасни, издръжливи и да функционират по предназначение, както и да отговарят на специфичните за пазара разпоредби и изисквания. Регламентите за продуктите стават все по-строги, така че е все по-рентабилно оценката на риска, тестването и проверките да се извършват на ранен етап от разработването на продукта и по цялата верига на доставка.  

Нашите услуги могат да се адаптират към вашите конкретни продукти и изисквания, за да ви помогнат да разработите качествени продукти с минимален риск и да пуснете продуктите на пазара по-бързо. От самото начало поставяйте качеството и безопасността на първо място при разработването на вашите продукти. Ние можем да ви помогнем:

  • за разработване на концепции, дизайни и прототипи  
  • за изпитване на суровини, компоненти и крайни продукти  
  • за постигане на съответствие с регулаторните изисквания  

Защо да изберете SGS?

Като водеща световна компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране, SGS може да ви помогне да гарантирате, че вашите потребителски стоки, играчки и продукти за деца отговарят на най-строгите регулаторни стандарти и стандарти за качество. С лаборатории, инспектори и експерти, разположени по целия свят, ние разполагаме с познанията и местния опит, за да се доставят вашите продукти безопасно и успешно на всеки географски пазар.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България