Czego szukasz?

Rola mikroorganizmów wodnych w naturalnych ekosystemach wodnych

04 May 2023

Woda jest fundamentalnym elementem życia i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu różnorodnych ekosystemów na naszej planecie. Te ekosystemy wodne są domem dla dużej liczby mikroorganizmów, takich jak: jak bakterie, wirusy, pierwotniaki i glony, które odgrywają kluczową rolę w naturalnych zbiornikach wodnych (rzekach, jeziorach czy morzach). Chociaż są one niewidoczne gołym okiem, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie i zdrowie tych ekosystemów oraz bezpieczeństwo wody. W tym artykule omówimy różne rodzaje mikroorganizmów zamieszkujących naturalne zbiorniki wodne oraz ich znaczenie dla utrzymania równowagi ekosystemów wodnych.

RODZAJE MIKROORGANIZMÓW – PODZIAŁ NA GRUPY

Mikroorganizmy wodne w naturalnych zbiornikach wodnych mogą być podzielone na trzy główne grupy: bakterie, protisty i wirusy.

  1. Bakterie stanowią największą grupę mikroorganizmów w wodzie, a ich rola jest szczególnie istotna w procesach biochemicznych, takich jak cykl azotu, cykl fosforu oraz mineralizacja. Bakterie są również ważnym źródłem pożywienia dla organizmów wyższych poziomów troficznych, takich jak plankton, ryby i ptaki.
  2. Protisty z kolei to grupa mikroorganizmów, która obejmuje organizmy jednokomórkowe, takie jak wiciowce i pierwotniaki. Są one ważnym elementem łańcucha pokarmowego w zbiornikach wodnych, odżywiając się bakteriami i innymi organizmami planktonicznymi. Niektóre protisty, takie jak sinice czy glony, mogą również wywoływać toksyczne zakwity, powodujące zakłócenia równowagi ekosystemu (czyli bardzo szybkie namnożenie się powyższych mikroorganizmów), a następnie ich rozkład, podczas którego uwalniane są toksyczne związki, takie jak amoniak oraz różne gazy, które są szkodliwe dla organizmów żyjących w wodzie, a nawet dla ludzi.
  3. Wirusy są najmniejszymi organizmami w wodzie, a ich rola i wpływ na ekosystem wodny jest słabo zrozumiała. Wiadomo jednak, że wirusy wpływają na liczebność i strukturę populacji bakteryjnych oraz protistycznych, co z kolei wpływa na żywienie organizmów wyższych poziomów troficznych.

MIKROORGANIZMY WODNE A JAKOŚĆ WODY

Mikroorganizmy wodne, zamieszkujące naturalne zbiorniki, są również istotne dla jakości wody. Bakterie odgrywają ważną rolę w procesach naturalnej oczyszczalni ścieków, pomagając w usuwaniu zanieczyszczenia wody ze związków organicznych oraz związków azotu. Niektóre bakterie są zdolne do przyswajania azotu atmosferycznego i przekształcania go w formy dostępne dla innych organizmów.

Ten proces, zwany Azotofiksacją, jest biologicznym procesem, w którym niektóre bakterie mają zdolność przekształcania azotu atmosferycznego (N2) w formy bardziej dostępne, takie jak amoniak (NH3) lub azotany (NO3-). Mogą one być wykorzystane przez inne organizmy jako źródło azotu do syntezy związków organicznych, takich jak białka i DNA. To ważny proces w naturalnych ekosystemach wodnych, ponieważ azot jest jednym z kluczowych składników odżywczych dla organizmów żyjących w wodach, w tym roślin, glonów i planktonu, które wykorzystują go do wzrostu i rozwoju. 

Ponadto mikroorganizmy wodne (m.in. bakterie i protisty) przyczyniają się do utrzymywania równowagi biologicznej w zbiornikach wodnych. Zapobiega to nadmiernemu wzrostowi populacji organizmów planktonowych i innym problemom ekologicznym. Co więcej, mogą działać także jako biodegradatory, czyli organizmy zdolne do rozkładu zanieczyszczeń chemicznych (olei, pestycydów i innych substancji toksycznych, które dostają się do wód naturalnych w wyniku działalności człowieka).

Równowaga biologiczna w wodzie to stan, w którym różne organizmy zamieszkujące ekosystem wodny żyją w harmonii i tworzą stabilny ekosystem. Woda, która jest w równowadze biologicznej, jest czysta, bogata w tlen, zróżnicowana pod względem gatunkowym i ilościowym organizmów, a także ma zdolność do samoregulacji.

MIKROORGANIZMY WODNE – DLACZEGO WARTO JE BADAĆ?

Badania mikrobiologiczne wód naturalnych, zwłaszcza rola bakterii w procesie azotofiksacji, pozostają fascynującym obszarem badań naukowych. W miarę jak nasza wiedza na temat mikroorganizmów wodnych się rozwija, zdobywamy coraz głębsze zrozumienie w kwestii ich roli w utrzymaniu zdrowych i zrównoważonych ekosystemów wodnych. Warto dążyć do dalszych badań w tej dziedzinie, aby lepiej zrozumieć mechanizmy i znaczenie azotofiksacji oraz innych procesów mikrobiologicznych w ekosystemach wodnych. Zdobyta wiedza może być użyteczna do lepszego zarządzania zasobami wodnymi, ochrony ekosystemów wodnych i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

SGS Polska posiada laboratoria oferujące badania mikrobiologiczne w celu oceny jakości wód naturalnych, pozwalające ujawnić potencjalne zagrożenia dla zdrowia oraz faktycznego zanieczyszczenia ekosystemu wodnego. Wszystkie oceny i badania są przeprowadzane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zapraszamy do współpracy.

Adrian Mazurek, ekspert branży Industries & Environment w SGS Polska

Literatura

„Mikroorganizmy w ekosystemach wodnych” autorstwa Adama Ciereszki, wydane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Mikroorganizmy w wodach śródlądowych Polski” autorstwa Anny Augustyniuk-Kram, wydane przez Polską Akademię Nauk.

„Ekologia wód śródlądowych” autorstwa Janusza Dunina-Barkowskiego, wydane przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

„Bakterie w środowisku wodnym” autorstwa Anny Koźmińskiej, wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Powiązane wiadomości

Bakteriofagi wykazują dużą skuteczność w walce z bakteriami patogennymi.
Lokalne wiadomości firmowe13 Sep 2023

Wykorzystanie bakteriofagów w walce z patogennymi bakteriami w wodzie

Bakterie w wodzie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jednak pojawiła się obiecująca metoda zwalczania ich obecności — bakteriofagi, wirusy atakujące bakterie. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możemy zbliżyć się do celu, jakim jest zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody dla wszystkich.
Tworzenie się biofilmu w systemie dystrybucji wody to powszechne zjawisko.
Lokalne wiadomości firmowe04 Sep 2023

Biofilm w systemach dystrybucji wody

Biofilm to złożona struktura składająca się z mikroorganizmów, która rozwija się na różnych powierzchniach mających styczność z wodą. W systemach dystrybucji wody tworzenie biofilmów jest zjawiskiem powszechnym i może prowadzić do pogorszenia jakości wody dostarczanej do konsumentów.
Przed podróżą warto sprawdzić, jak wygląda jakość wody w miejscu, do którego się udajemy.
Lokalne wiadomości firmowe03 Aug 2023

Czeka Cię podróż do egzotycznego kraju? Sprawdź, jaką jakość wody zastaniesz na miejscu

W trakcie podróży odkrywamy nieznane miejsca, poznajemy różne kultury, smaki i ludzi. Jednak wśród tych fascynujących chwil, jakie niesie ze sobą każda podróż, istnieje pewien niepokojący aspekt, który może zagrozić naszemu zdrowiu – zagrożenia mikrobiologiczne wody.
Co oznacza wykrycie bakterii Clostridium perfringens w wodzie z kranu?
Lokalne wiadomości firmowe26 Jul 2023

Bakteria Clostridium perfringens i jej spory – czy jej obecność w wodzie jest niebezpieczna dla naszego zdrowia?

Głęboko pod powierzchnią Twojej kranówki może czaić się niepozorny, ale potencjalnie niebezpieczny mikroorganizm — Clostridium perfringens. Jego obecność w wodzie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, powodując odmienne reakcje organizmu, od łagodnych do tych bardziej nieprzyjemnych.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska