Какво търсите?

Промишленост и околна среда

Осигуряване на по-безопасна, по-устойчива и екосъобразна инфраструктура, транспорт и промишлени отрасли.

С преминаването на Вашата организация към устойчиви форми на енергия и нарастващи отговорности към околната среда, трябва да премахнете пропастта между настоящите бизнес практики и да отговорите на глобалните изисквания за по-добро бъдеще.

В SGS предлагаме най-изчерпателната гама от интегрирани услуги по проверка, изпитване, сертифициране и консултиране в света, базирани на най-новите технологии и дигитални инструменти. Нашата глобална мрежа от експерти Ви помага да се ориентирате в широка гама от нови стандарти, разпоредби и корпоративни отговорности.

Търсите нещо конкретно?

Нашите иновативни решения Ви позволяват да гарантирате целостта, безопасността и надеждността на вашите дейности, оборудване и операции, като същевременно Ви помагат да предприемете по-устойчиви подходи към инфраструктурата, транспорта и бизнес операциите. Това Ви помага да защитите работниците и околната среда, да генерирате доверие у клиентите, да подобрите репутацията на марката, да управлявате риска и да увеличите ефективността на бизнеса.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България