Какво търсите?

Минни обекти

Насърчаване на нормативното съответствие, опазването на здравето и безопасността и целостта на минните обекти.

Работата по безопасен начин в минните обекти означава да се вземат предвид не само инфраструктурата и процесите, но и въздействията върху околната среда. SGS Ви помага да избегнете злополуки и ненужни щети, като Ви насочва към нормативно съответствие.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Можем да вземем проби и да наблюдаваме условията, където и да сте, като осигурим бърза обработка и Ви позволим да предприемете превантивни или смекчаващи действия, когато е необходимо. Нашите услуги обхващат контрол на замърсяването на въздуха, почвата и водите, както и екологични, социални и управленски въпроси. Услугите, които предлагаме чрез нашата мрежа от експерти, ще Ви помогнат да гарантирате целостта на Вашите активи, независимо дали става дума за камиони, конвейерни ленти или строителни конструкции. Сертифицирането по признати международни стандарти показва Вашия ангажимент към най-високите възможни стандарти в отрасъла.

Оценката на Вашите операции по цялата верига на стойността с надежден глобален партньор като SGS дава на Вашия бизнес отличителния знак за безопасност, надеждност и качество. И тъй като сме една от водещите световни компании за изпитване и сертифициране, можете да разчитате на повече от век опит и знания.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България