Какво търсите?

Сгради и инфраструктура

Строително съвършенство, постигащо екологична устойчивост и осигуряващо безопасност за сградите и инфраструктурния сектор.

Вие работите в строителната индустрия. Това могат да бъдат пътища, железници, високи възвишения или къщи и те са добре видими за всички. Можем да ги наблюдаваме да растат от нулата и да формираме очаквания към тях, които трябва да бъдат изпълнени от качеството на техния дизайн, конструкция и производителност. Също така очакваме те да бъдат безопасни, устойчиви и здравословни.

Търсите нещо конкретно?

Открийте нашите устойчиви решения за недвижими имоти

Открийте нашите инфраструктурни решения

Как можете да покажете, че работата ви отговаря на най-високите стандарти, от издръжливостта на фундаментите до покрива? Как показвате, че работата ви ще отговаря на най-високите стандарти за устойчивост и ESG?

Можете да гарантирате отлични постижения, като работите със SGS. Ние ви помагаме да постигнете стандартите и сертифицирането, които показват на вашите клиенти и партньори, че знаете точно какво правите и че го правите по безупречен начин. Вашият бизнес ще се открои, което ще ви даде конкурентно предимство и ще ви осигури международно призната валидация.

Напредък в света с решенията за проверка, изпитване и одит на SGS

Нашите услуги за строителния отрасъл включват оценка на риска и управление на проектирането и инженеринга, безразрушително изпитване, вземане на проби и тестване на околната среда, прогнозиране на експлоатационния живот, мониторинг на активи и вътрешна среда, проверки за съответствие и много други. Ние предлагаме одити на енергийната ефективност, проверки на здравето и безопасността и съдействие по схемата за зелено строителство. Ако строите пътища, железници, летища, мостове или водни пътища, ще знаете, че компонентите варират значително. Ние изпитваме тяхната производителност срещу вероятни натоварвания и влошаване. Ние също така подкрепяме вашите нарастващи нужди, свързани с кръговрата и екологичната устойчивост на вашите строителни материали.

Ние използваме най-съвременни технологии в нашите лаборатории за строителни материали, геотехнически, екологични и хигиенни лаборатории по целия свят, така че да ви гарантираме страхотна информация за местния пазар и регулаторните изисквания. Целостта на вашите концепции, материали и производствени процеси може да бъде оценена като цялостна услуга, която ви дава бързи и точни резултати. Работата с SGS дава спокойствие на вашите заинтересовани страни и клиенти - и е ясен знак, че работата ви се изпълнява внимателно и с висок стандарт за безопасност и надеждност.

И накрая, ние предлагаме иновативни решения, които ви позволяват да наблюдавате непрекъснато вашите сгради и активи чрез използването на сензори и IoT-базирани технологии. Те обхващат не само вътрешната ви среда (качество на въздуха в помещенията, шум, изтичане на вода и т.н.), но също така и структурното здраве на сградата и всички природни рискове, като например тези, причинени от земетресения.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България