Какво търсите?

Производствени и преработвателни отрасли

Персонализиране на гъвкава, дигитална платформа за услуги за производствените и преработвателните отрасли.

Когато искате да постигнете дългосрочни цели за устойчиво развитие и производство, се нуждаете от ключов партньор, който да ви подкрепя. SGS може да ви помогне да стимулирате създаването и експлоатацията на капацитети, както и развитието на пазари и продукти - така че да сте сигурни в качеството, екологичната устойчивост, безопасностат и доброто финансово управление.

Търсите нещо конкретно?

За да ви дадем възможност за това, ние ви предоставяме:

 • Промишлено и обществено управление на здравето и безопасността
 • Управление и оптимизация на активи
 • Представянае на продуктите на пазара и съответствие
 • Подкрепа за развитие на капацитета, навсякъде и по всяко време
 • Производство, качество на продукта и материала
 • Разработване и оптимизация на материали, снабдяване и верига на доставка
 • Управление и оптимизация на ESG

Нашите услуги ви предлагат предимства, включително:

 • Намаляване на разходите в управлението на веригата(ите) на доставка
 • Оптимизиране на производството чрез управление на активите и процесите
 • Съответствие със законовите изисквания и изискванията на промишлените стандарти
 • Повишен достъп до пазарите благодарение на осигуряването на продуктите
 • Автоматизация и дигитализация
 • Аутсорсинг на допълнителни дейности
 • Фокус върху безопасността и околната среда
 • Цели за дългосрочно устойчиво развитие и производство

Нашата цел е да ви помогнем да подобрите бизнеса си, да намалите разходите си и да дадете на вас, вашите клиенти и крайните потребители доверие и увереност във вашия продукт или услуга. Дава;e ви време за това, където добавяте най-много стойност.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България