Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Privatnost u kompaniji SGS

Kompanija SGS je usvojila SGS smernicu o privatnosti podataka koja ističe posvećenost kompanije u vezi sa privatnošću i zaštitom ličnih podataka. Ove smernice obavezuju sve filijale i zaposlene Grupe da se drže sledećih principa kad god SGS obrađuje lične podatke:

  • Pošteno i zakonito prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Težimo da budemo transparentni i otvoreni po pitanju podataka koje prikupljamo i da ih koristimo samo u svrhe koje su poznate tom pojedincu
  • Poštovanje prava i izbora pojedinca. Poštujemo odluke pojedinaca u vezi sa načinom na koji kompanija SGS i njene filijale prikupljaju, tretiraju i koriste njihove podatke. To obuhvata pravo pristupa, ispravke i uklanjanja podataka koje poseduje SGS
  • Odgovorno upravljanje podacima. Znamo da su poverljivost i integritet ličnih podataka nužni za održavanje poverenja i preduzimamo adekvatne mere za zaštitu ličnih podataka od rizika neovlašćene upotrebe ili razotkrivanja

SGS-ov globalni lider u privatnosti podataka, kojeg podržava mreža lokalnih službenika i stručnjaka za zaštitu podataka širom naših preduzeća i regiona osigurava primenu i usklađenost sa našom posvećenošću privatnosti širom naše organizacije na globalnom nivou.

Posvećeni smo negovanju kulture u kojoj svi SGS zaposleni imaju jasno razumevanje značaja privatnosti podataka i kako da osiguraju da ona bude zaštićena.  Naš kurs upoznavanja sa privatnošću podataka je dostupan za sve zaposlene i predstavlja deo uvodnog programa za sve nove zaposlene. Njega dopunjuje namenski program e-učenja koji je posebno kreiran za zaposlene koji rade sa određenim aspektima ličnih podataka poput odeljenja za ljudske resurse, marketing ili IT.

U skladu sa našim smernicama o privatnosti podataka, naša SGS izjava o privatnosti na mreži opisuje kako prikupljamo, koristimo i štitimo lične podatke koje korisnici naših web lokacija dele sa kompanijom SGS.

Ako imate pitanja koja se odnose na naše obaveze u vezi sa privatnošću podataka ili želite da prijavite incident u vezi sa privatnošću, popunite naš obrazac zahteva za privatnost na mreži.

Ova Izjava se odnosi na sve SGS filijale SGS Grupe osim ako su lokalno primenjiva strožija pravila za privatnost podataka; u tom slučaju će lokalne verzije biti objavljene na lokalnim web lokacijama.

Zaštita ličnih podataka je važna za svaki deo našeg poslovanja. Centralno je u našem obećanju klijentima, našim vrednostima, našim principima, našem ponašanju i našem uspehu i neophodno za održavanje poverenja.

Frenki Ng

Frankie Ng