Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Izjava o privatnosti na mreži

SGS grupa je posvećena odgovornoj obradi i zaštiti vaših ličnih podataka.

Sastavili smo ovu izjavu da bismo vam obezbedili jasne i razumljive informacije u vezi sa našim praksama privatnosti kada pristupate našoj veb-lokaciji ili je koristite (www.sgs.com ili njegovi lokalni ekvivalenti) kako biste mogli da donosite informisane odluke o korišćenju vaših ličnih podataka od strane SGS-a.

Kada pristupate drugim uslugama ili aplikacijama putem naše veb-lokacije, pročitajte specifične uslove privatnosti koji mogu da se primenjuju na njih.

SGS zadržava pravo na povremeno ažuriranje ove izjave objavljivanjem nove verzije na mreži. Ova izjava je poslednji put ažurirana u мају 2018. godine.

Kada se ova izjava odnosi na SGS, to označava SGS kao kontrolora vaših podataka, naime SGS poslovnice sa kojima ste imali ili ćete imati poslovni odnos ili koje na drugi način odlučuju koji se vaši podaci prikupljaju i kako se koriste, kao i SGS SA (broj registracije CHE-105.923.438 Švajcarska). Listu SGS poslovnica možete dobiti ako posetite Direktorijum predstavništava.

SGS prikuplja lične podatke koje nam navedete direktno kada zahtevate informacije o našim uslugama; pretplaćujete se na naše usluge veb-lokacije, obaveštenja putem e-pošte i/ili biltene; kada šaljete upit putem naših različitih obrazaca za upite i linije pomoći poput Linije za pomoć za pitanja integriteta; ili kada obavljate transakciju ili pravite porudžbinu putem naše veb-lokacije. To može da obuhvata:

 • podatke o identifikaciji i kontaktu kao što su ime, prezime, radno mesto, broj telefona, e-pošta, adresa i zemlja;
 • finansijske i transakcione podatke kao što su detalji o kreditnoj kartici;
 • sve informacije koje dobrovoljno podelite sa nama kao što su povratne informacije, mišljenja ili informacije navedene putem neke od linija pomoći.

SGS takođe automatski prikuplja podatke kada posetite našu veb-lokaciju. To može da obuhvata:

 • informacije o uređaju kao što su IP adresa, referentna veb-lokacija, SGS stranica koje je vaš uređaj posetio i vreme kada je vaš uređaj posetio našu veb-lokaciju;
 • informacije i detalji o evidenciji na internetu, prikupljeni kroz naše nezavisne partnere poput Google analitike, koje ne identifikuju vas posebno;
 • informacije koje prikupljaju kolačići (za više informacija pogledajte Smernice za kolačiće).

SGS će koristiti vaše lične podatke u sledeće različite svrhe:

 • da bismo poboljšali našu veb-lokaciju sa ciljem osiguranja da je sadržaj predstavljen na najefikasniji način za vas i vaš uređaj;
 • da bismo vam slali e-poruku i komunicirali sa vama putem e-pošte u vezi sa našim uslugama i događajima koji vas mogu zanimati ako je to u skladu sa vašim preferencama marketinga;
 • da bismo analizirali vaše korišćenje naše veb-lokacije za praćenje trendova i u promotivne svrhe;
 • da bismo odgovorili na upite i komentare i pružili vam podršku putem kanala komunikacije, kao što su korisnička podrška ili podrška centra za kontakt;
 • da bi naša veb-lokacija ostala bezbedna i usklađena sa naših pravnim zahtevima i obavezama;
 • da bismo realizovali ili okončali svaku transakciju ili porudžbinu koju ste poslali preko veb-lokacija SGS grupe;
 • da bismo podesili vaš korisnički nalog i upravljali njime;
 • da bismo ga podelili sa kompanijama SGS grupe kako bi mogle da vam ponude svoje proizvode ili usluge;
 • u bilo koje druge nove svrhe o kojima ćemo vas obavestiti pre nego što prikupljamo bilo koje lične podatke.

SGS deli i prenosi vaše lične podatke kako je ovde opisano i samo u skladu sa svim praksama privatnosti i lokalnim zahtevima za privatnost. Povremeno možemo da delimo podatke koji nisu lični, koji su anonimizirani i statistički sa nezavisnim partnerima u naše sopstvene poslovne svrhe.

Sledeći su partneri sa kojima možemo da delimo lične podatke i razlozi za to:

 1. druge kompanije SGS grupe i kompanije u kojima SGS ima preko 50% vlasništva gde je neophodno ispuniti svrhe zbog kojih ste prosledili svoje lične podatke, a posebno ako je to neophodno za obezbeđivanje usluga, administraciju naloga, prodaju, marketing i podršku. Preduzimamo korake da bismo osigurali da SGS filijale, uključujući one koje se nalaze izvan EEP, prate naše opšte smernice o zaštiti podataka, ovu izjavu o privatnosti i primenjivi lokalni zakon prilikom rada sa ličnim podacima.
 2. povremeno sa podugovaračima nezavisnih partnera i dobavljačima koji obavljaju određene funkcije u ime SGS-a, kao što su preuzimanje i isporuka uzoraka, obavljanje naloga inspekcije, slanje e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija sa spiskova klijenata, analiziranje podataka i obrada plaćanja kreditnim karticama, usluge direktnog marketinga i usluge hostinga u oblaku. Ovi primaoci imaju pristup vašim podacima samo u obimu koji je neophodan da bi obavljali svoje funkcije i ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu osim pružanja usluga nama.
 3. Iz bilo kog razloga ako, prema sopstvenom nahođenju, kompanija SGS veruje da je razumno da to učini, što obuhvata zadovoljenje svih zakonskih zahteva, propisa ili zahteva vlada i propisa koji se odnose na te podatke; u slučaju spajanja, prodaje, restrukturiranja, akvizicije, zajedničkog ulaganja ili dodele za odavanje informacija koje su neophodne za identifikovanje, kontakt ili pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica koje krši naše vrednosti principa poslovanja ili druge uslove ili odredbe; ili da bismo na drugi način zaštitili SGS grupu kompanija.

SGS će zadržati vaše lične podatke tokom vremenskog perioda koji je neophodan kako bismo ispunili prvobitne svrhe u koje su bili prikupljeni. Imajte na umu da je u određenim slučajevima moguće da je duži period čuvanja obavezan ili dozvoljen zakonom ili kako bi se omogućilo SGS-u da obavlja svoje poslovne interese, sprovodi kontrole, poštuje naše pravne obaveze, primenjuje naše ugovore ili rešava eventualne sporove.

Kriterijumi koji se koriste za utvrđivanje naših perioda zadržavanja obuhvataju:

 • Koliko dugo su podaci potrebni da bismo vam obezbedili naše proizvode ili usluge ili da bismo vodili naše poslovanje?
 • Da li imate nalog kod nas? U tom slučaju, vaše podatke ćemo zadržati sve dok je vaš nalog aktivan ili dok je potrebno da vam pružamo usluge.
 • Da li imamo zakonsku, ugovornu ili sličnu obavezu za zadržavanje vaših podataka? Primeri mogu da obuhvataju zakone o obaveznom čuvanju podataka u primenjenim jurisdikcijama, vladine naredbe o čuvanju podataka koji su relevantni za istragu ili podatke koji moraju biti zadržani u svrhe ugovora ili parnice.

SGS se pridržava strogih sigurnosnih procedura pri skladištenju i odavanju informacija koje ste nam dali kako bismo sprečili neovlašćen pristup., gubitak ili uništenje vaših ličnih podataka. One mogu da obuhvataju sledeće:

 • fizičke mere bezbednosti, sa zaključanim vratima i ormarićima sa datotekama, kontrolisanim pristupom našim objektima i bezbednim uništavanjem medija koji sadrže vaše lične podatke;
 • tehnološke mere bezbednosti, poput korišćenja antivirusa i softvera zaštite krajnje tačke, kao i nadzor naših sistema i centara podataka kako bismo osigurali da su usklađeni sa našim smernicama bezbednosti;
 • organizacione mere bezbednosti, poput obuke i programa svesti o bezbednosti i privatnosti, kako bismo osigurali da zaposleni razumeju značaj i načine na koje moraju da štite vaše lične podatke.

SGS ne pokušava da prikuplja osetljive lične podatke (poznate i kao posebne kategorije podataka). Ako to radimo, uvek ćemo podatke prikupljati u skladu sa lokalnim zahtevima za privatnost. Ako odlučite da nam pružite netražene osetljive lične podatke, od vas će biti zatraženo da date pristanak na obradu tih podataka od slučaja do slučaja korišćenjem posebnog obrasca za izričit pristanak.

SGS ne prikuplja niti nudi svesno lične podatke od bilo koga uzrasta ispod 16. godina. Ako imate manje od 16 godina, razgovarajte sa svojim roditeljem/starateljom kako biste dobili njihovu saglasnost pre nego što navedete lične podatke SGS-u jer bez ove saglasnosti, nije dozvoljeno da nam navodite lične podatke. Ako saznamo da smo prikupili podatke od osobe koja je mlađa od 16 godina, zadržavamo pravo da obrišemo takve podatke bez prethodnog obaveštavanja niti pristanka.

Posvećeni smo osiguranju da možete da koristite svoje pravo pristupa i možete da kontrolišete svoje podatke.

Ako ste se registrovali za nalog na www.sgs.com i/ili njegovim lokalnim ekvivalentima, možete direktno i anonimno da pristupate profilu na mreži i drugim ličnim podacima i da ažurirate, menjate, ako je zakonski moguće, dodajete ili brišete podatke o sebi tako što ćete se prijaviti na primenjivu veb-lokaciju ili uslugu sa akreditivima vašeg naloga.

U suprotnom, i u skladu sa našim internim procedurama, odgovorićemo na sledeće zahteve kao što je dole opisano. Na sve zahteve će biti odgovoreno putem našeg obrasca za zahtev privatnosti na mreži ili tako što ćete nas kontaktirati pismenim putem kao što je opisano u odeljku „kontaktirajte nas“:

 • Pristup ličnim informacijama: imate pravo da zatražite koja lične podatke čuvamo o vama prema našem pravu na potvrdu identiteta. Ako zatražite kopiju vaših podataka, možemo vam naplatiti naknadu, osim kada to nije dopušteno prema lokalnom zakonu.
 • Ispravka i brisanje: u pojedinim jurisdikcijama, uključujući EU (u skladu sa zakonima o zaštiti podataka za subjekte podataka u EU), imate pravo da ispravite ili izmenite svoje lične podatke ako su netačni ili ako moraju biti ažurirani. Možete i da imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih informacija, međutim, to ne može uvek biti moguće usled pravnih zahteva i drugih obaveza za čuvanje tih podataka. Ako zatražite da obrišemo vaše podatke, možemo zadržati neke minimalne informacije o vama kako bismo mogli da pokažemo da smo ispunili naše obaveze.
 • Podnošenje pritužbe: Na sve pritužbe u vezi sa našim pridržavanjem praksi opisanih u ovoj Izjavi će biti odgovoreno kao što je opisano ovde. U pojedinim jurisdikcijama, uključujući u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u EU za pritužbe koje potiču od subjekata unutar EU, imate pravo da uložite formalnu pritužbu kod organa za zaštitu podataka.
 • Marketinške preference: SGS može da vam šalje redovnu marketinšku komunikaciju o našim uslugama, putem različitih kanala kao što su e-pošta, telefon, SMS, obična pošta i društvene mreže trećih strana, u skladu sa relevantnim zakonima uz oblasti marketinga. Kada to zahteva primenjivi zakon, pribavićemo vaš pristanak pre započinjanja tih aktivnosti.

Da bismo vam obezbedili najbolje personalizovano iskustvo, ova komunikacija može biti prilagođena vašim preferencama korišćenjem našeg centra za pretplatu. Naša ciljana e-pošta sadrže e-poruke koje koriste veb-svetionike, kolačiće i slične tehnologije kako bi nam omogućili da znamo da li ste otvorili, pročitali ili obrisali poruku i koje veze otvarate. Kada otvorite vezu u marketinškoj e-poruci koju primite od SGS-a, koristićemo i kolačić za evidentiranje koje stranice gledate i koji sadržaj preuzimate sa naših veb-lokacija, čak i ako niste registrovani ili prijavljeni na našu lokaciju.

Pored toga, možete da primenjujete svoje pravo sprečavanja marketinške komunikacije sa vama onemogućavanjem e-pošte koju vam šaljemo. U tim slučajevima, zadržavamo minimalne lične podatke kako bismo pribeležili da ste onemogućili tu uslugu kako bismo izbegli da vas ponovo kontaktiramo. Imajte na umu da čak i ako onemogućite prijem marketinške komunikacije, možda ćete i dalje primati administrativnu komunikaciju od nas, kao što su tehničke ispravke za naše proizvode i usluge, potvrde porudžbina, obaveštenja o vašim aktivnostima na nalogu i druga važna obaveštenja.