Contact

Waar bent u naar op zoek?

Grote publieke gebouwen behoeven constructieve veiligheidsbeoordeling

March 22, 2021
SGS beoordeling grote publieke gebouwen

Ingenieursbureau ABT en inspectie- en adviesbureau SGS INTRON zoeken de samenwerking op voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. We zetten ons gezamenlijk in om de veiligheid te vergroten, grote incidenten te vermijden en te voorkomen dat bedrijven langdurig gesloten raken door grootschalige schadegevallen en calamiteiten.

Als basis hanteren ABT en SGS INTRON het door ABT opgestelde Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions uit 2020 dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgesteld voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van stadions. Dit naar aanleiding van het deels ingestorte dak van het AZ-stadion in 2019. Het protocol kan ook worden gebruikt om de constructieve veiligheid van andere grote publieke gebouwen anders dan stadions te beoordelen, zogenaamde gebouwen uit gevolgklasse 3 (CC3). Hieronder vallen onder meer evenementenhallen, industriële gebouwen, ziekenhuizen. Hiermee lopen we vooruit op de aangekondigde ‘APK-keuring’ voor gebouwen als advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) aan de minister.

Voortgang APK-keuring voor gebouwen

In het rapport van de OVV dat eind 2020 is gepubliceerd naar aanleiding van het ingestorte dak van het AZ-stadion, is de voornaamste conclusie dat er een periodieke ‘APK-keuring’ dient te komen voor grote publieke gebouwen. Momenteel ontbreekt het namelijk aan toezicht op de constructie en de veiligheid. Het incident in het AZ-stadion staat niet op zich. De OVV concludeert dat in de afgelopen twintig jaar bij ruim zestig gebouwen ernstige constructieve gebreken aan het licht zijn gekomen. De minister heeft eind januari 2021 aangegeven als reactie op het rapport positief te staan tegenover de adviezen uit het rapport en zal voor het zomerreces van de Tweede Kamer meer duidelijkheid verschaffen.

Nederlands Technische Afspraak (NTA) als basis

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat als basis voor beoordeling op de constructieve veiligheid voor grote publieksgebouwen een NTA opstellen door NEN voor een risicogestuurde aanpak, gelijk aan het protocol voor beoordeling van stadions. Naar verwachting vindt publicatie van de NTA plaats in de eerste helft van 2022.

Onze mogelijkheden

ABT en SGS INTRON verzorgen de beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen middels hoofdonderzoek (0-meting) en periodieke keuringen. Wij zijn een onafhankelijk ingenieurs- en inspectie- en adviesbureau voor schadebeoordeling van constructies en beschikken over specifieke kennis van beton en metalen. Door ons breed aanbod van expertise voorzien wij onder meer in de constructieve beoordeling van gebouwen middels constructieve berekeningen, inspecties en verificatie, schade-expertise, corrosie-analyse, geaccrediteerd laboratoriumonderzoek en brandonderzoeken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uw gebouw, neem contact op met Mursel Sahin via 088 - 214 52 04 of het contactformulier.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126,

, 6136 GV,

Sittard, Nederland