Mitä etsit?

SGS:n riippumattomuuskoulutus

Eettisyys on SGS:n toiminnan keskipisteessä. Teemme kaikkemme täyttääksemme korkeat eettiset standardit ja varmistaaksemme, että toimintamme noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja parhaita käytäntöjä.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi olemme käynnistäneet koulutusohjelman, joka perustuu eettisiin sääntöihimme.

Jokaisen SGS:n työntekijän velvollisuus on lukea ja sisäistää eettiset säännöt sekä sitoutua niiden periaatteisiin. Henkilöstön on kerran vuodessa suoritettava riippumattomuuskoulutus joko sähköisesti tai paikallisesti järjestettävässä koulutustilaisuudessa. Uudet työntekijät suorittavat eettisiin sääntöihimme perehdyttävän sähköisen Riippumatonta liiketoimintaa -moduulin osana työhön perehdytystä.

Konferenssitilaisuus

Jokavuotinen pakollinen koulutus koko henkilöstölle

Auttaaksemme henkilöstöä soveltamaan SGS:n arvoja ja periaatteita päivittäisessä työssään olemme ottaneet käyttöön kaksi pakollista koulutusohjelmaa. Vuosittainen riippumattomuuskoulutus muodostuu sähköisestä koulutuksesta ja kokeesta. Koulutus on positiivinen ja kannattava tapa kertoa arvoistamme. Se rohkaisee henkilöstöä testaamaan SGS:n eettisten sääntöjen tuntemustaan ja etsimään ratkaisuja päivittäisiä tilanteita apuna käyttäen. Tällä vuosittaisella koulutuksella muistutamme ja motivoimme henkilöstöä sekä varmistamme, että eettiset säännöt pysyvät keskeisessä osassa maailmanlaajuisissa palveluissamme. Kaikkien työntekijöiden osallistuminen koulutukseen varmistetaan niin, että jokaisen henkilön suoritus kirjataan. Jokaisen työntekijän on osallistuttava sähköisen koulutuksen päätteeksi järjestettävään kokeeseen, josta saa suoritustodistuksen.

 

Uusien työntekijöiden sähköinen koulutus

Interaktiivinen eLearning-ohjelmamme antaa henkilöstölle hyvän käsityksen eettisten sääntöjemme periaatteista ja arvoista sekä siitä, kuinka yhdistää ne päivittäiseen työhön. SGS:n uuden henkilöstön kaikkialla maailmassa täytyy suorittaa tämä pakollinen koulutus osana työhönperehdyttämistään. Se on saatavana useilla kielillä. Kun uudet työntekijät ovat perehtyneet eettisiin sääntöihin, he osallistuvat kokeeseen ja saavat todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

 

Sääntöjen rikkominen

Jos haluat ilmoittaa mahdollisesta sääntöjen rikkomisesta, soita Integrity Helpline -puhelinnumeroon, tee kirjallinen ilmoitus verkossa tai lähetä se faksilla, sähköpostitse tai postitse.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi