Mitä etsit?

Yksityisyys SGS:llä

SGS:n tietosuojakäytännöissä kerrotaan yrityksen sitoutumisesta yksityisyyden ja henkilötiedon suojaamiseen. Tämä käytäntö velvoittaa konsernin kaikkia tytäryrityksiä ja työntekijöitä noudattamaan seuraavia periaatteita aina, kun SGS käsittelee henkilötietoa:

  • Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen oikeudenmukaisesti ja laillisesti. Pyrimme läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen tiedonkeruussa ja käytämme tietoa ainoastaan ilmoittamiimme tarkoituksiin.
  • Yksilön oikeuksien ja valintojen kunnioittaminen. Kunnioitamme yksilöiden päätöksiä siitä, miten SGS ja sen tytäryritykset keräävät, käsittelevät ja käyttävät heidän henkilötietoaan. Yksilöllä on oikeus päästä SGS:n hallussa oleviin henkilötietoihinsa sekä oikeus korjata ja poistaa niitä.
  • Tietojen käsitteleminen vastuullisesti. Luottamuksen ylläpitäminen edellyttää henkilötiedon säilyttämistä luottamuksellisena ja eheänä. Siksi ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin henkilötiedon suojaamiseksi luvatonta käyttöä ja luovuttamista vastaan.

SGS:n Data Privacy Global Leader varmistaa, että globaali organisaatiomme täyttää yksityisyyteen sitoutumiselle asetettavat vaatimukset. Tässä häntä tukee liiketoiminnoissamme alueellisesti toimiva tietosuojavastaavien verkosto.

Olemme sitoutuneet edistämään kulttuuria, jossa kaikilla SGS:n työntekijöillä on selkeä käsitys yksityisyyden suojan merkityksestä ja sen turvaamisesta.  Tarjoamme nykyisille työntekijöillemme tietosuojakoulutuksen, joka on myös osa jokaisen uuden työntekijämme työhönperehdyttämistä. Sitä täydentää verkkokoulutus niille työntekijöille, jotka käsittelevät henkilötietoa osana työtään esimerkiksi HR-, markkinointi- tai IT-osastoilla.

Tietosuojakäytäntömme mukaisesti dokumentissaTietosuojakäytäntö verkossa kuvataan, kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoa, jonka SGS on saanut sivustojensa käyttäjiltä.

Jos sinulla on kysyttävää sitoutumisestamme yksityisyyden suojaamiseen tai haluat ilmoittaa yksityisyydensuojarikkomuksesta, täytä yksityisyyden suojaa koskeva verkkolomakkeemme.

Tämä käytäntö koskee kaikkia SGS-konsernin tytäryrityksiä, ellei käytössä ole tiukempia paikallisia säännöksiä. Tällöin paikalliset versiot on julkaistu paikallisilla sivustoillamme.

Henkilötietojen suojaaminen on tärkeää kaikessa liiketoiminnassamme. Se on asiakaslupauksemme, arvojemme, periaatteidemme, toimintamme ja menestyksemme ydin, joka on korvaamattoman tärkeää luottamuksen säilyttämiseksi.

Frankie Ng

Frankie Ng