Mitä etsit?

Eettiset säännöt

Hallitus ja liiketoiminta-alueiden valiokunta ovat hyväksyneet SGS:n eettiset säännöt. Ne koskevat kaikkia työntekijöitämme, toimihenkilöitämme, johtajiamme ja tytäryhtiöitämme.

Sääntöjen kaikkia kohtia tulee noudattaa, vaikka ne eivät koskisikaan omia työntekijöitämme. Myös urakoitsijoiden, konsulttien, freelancereiden, yhteishankekumppaneiden, edustajien, alihankkijoiden ja kaikkien muiden, jotka toimivat SGS:n puolesta tai edustavat SGS:ää, on noudatettava näitä sääntöjä.

Säännöissä määritellään SGS:n ammatillisen riippumattomuuden pääperiaatteet. Niissä ilmaistaan myös koko konsernin, toimialojemme ja tytäryhtiöiden jakamat arvot. Säännöt toimivat ohjeena kaikille niille, jotka edustavat SGS:ää työssään, ja ne auttavat tekemään oikeita päätöksiä.

Suojamaskia käyttävä liikenainen toimistossa

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi