Mitä etsit?

Riippumattomuus SGS:ssä

Riippumattomuus on SGS:lle keskeinen arvo. Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme meitä kohtaan tuntema luottamus vie meitä eteenpäin sekä yrityksenä että yksilöinä.

Oman alamme johtavana yrityksenä haluamme täyttää tiukimmat ammatilliset kriteerit. SGS:n eettisissä säännöissä määritellään konsernin ammatillisen riippumattomuuden pääperiaatteet. Niissä ilmaistaan myös koko konsernin, toimialojemme ja tytäryhtiöiden jakamat arvot.

Olemme sitoutuneet ylläpitämään yrityskulttuuria, jossa riippumattomuutta ja eettisiä kysymyksiä voidaan käsitellä avoimesti. Annamme työntekijöillemme ja muille nimissämme toimiville sidosryhmille ohjausta ja tukea, jotta he ymmärtävät eettiset sääntömme ja jotta voimme auttaa heitä tekemään ongelmatilanteissa eettisesti oikeita ratkaisuja.

SGS oli ensimmäinen tarkastusyritys, joka otti käyttöön työntekijöiden maailmanlaajuisen riippumattomuuskoulutuksen.

SGS-konsernissa on käytössä eettisiin sääntöihin perustuva vaatimustenmukaisuussohjelma, jonka avulla voimme varmistaa, että organisaation maailmanlaajuinen toiminta on kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaista.

Jokavuotinen koulutus muistuttaa meitä säännöllisesti eettisten sääntöjen periaatteista. Kaikki esimiehet järjestävät koulutuksen omille alaisilleen. Koulutukseen osallistumisesta pidetään kirjaa, niin että jokaisen työntekijän osallistuminen voidaan varmistaa. Olemme myös aloittaneet erityisen esimiehille tarkoitetun riippumattomuuskoulutuksen.

Vuosittaisen koulutuksen tueksi olemme ottaneet käyttöön myös interaktiivisen eLearning-ohjelman, jonka avulla sääntöjen periaatteita sovelletaan toimintoihimme. Ohjelma on saatavana verkossa englanniksi ja yli 20 muulla kielellä. Sitä käytetään täydennyskoulutuksessa ja osana uusien työntekijöiden perehdytystä.

Työntekijöidemme ja asiantuntijoidemme eettistä käyttäytymistä koskevien menettelyjen toteuttamisesta ja henkilöstön väärinkäytöksiä koskevien tutkimusten suorittamisesta vastaa Chief Compliance Officer. Hän myös määrittää sen riippumattomuuden tason, jota me odotamme liikekumppaneidemme noudattavan. Voit kysyä neuvoa tai ilmoittaa epäillystä rikkomuksesta soittamalla Integrity Helpline -puhelinnumeroon, tekemällä kirjallisen ilmoituksen verkossa tai lähettämällä sen faksilla tai postitse.

Konsernin hallintotavan ja kestävän kehityksen komitea (tunnettiin aiemmin ammatillisena menettelytapakomiteana) on SGS SA:n hallituksen komitea, joka viime kädessä seuraa koko konsernin vaatimustenmukaisuutta. Se varmistaa, että organisaatiossamme noudatetaan eettisiä sääntöjä, ja toimii johdon neuvonantajana liiketoiminnan eettisyyttä koskevissa asioissa. Se myös hyväksyy lahjonnan ja korruption vastaiset käytännöt ja mahdollisesti korkean riskin toimittajien käyttämisen.

Konsernin hallintotavan ja kestävän kehityksen komitea koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Calvin Grieder
  • Johtokunnan jäsenet:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Chief Compliance Officer Olivier Merkt raportoi komitealle kaikista vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista. Toimitusjohtaja osallistuu kaikkiin komitean kokouksiin. Komitea voi halutessaan kutsua kokouksiinsa muita konsernin johtajia ja työntekijöitä.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi