Какво търсите?

Устойчивост

Ние съдействаме на компаниите да гарантират, че те и техните партньори разполагат с ефективни и управляеми процеси и системи, които отговарят на изискванията на заинтересованите страни по отношение на качество и безопасност, управление на околната среда, корпоративна социална отговорност и други области на устойчивото развитие.

Услуги по устойчивост от SGS – работят с Вас за осигуряване на по-отговорно, балансирано и устойчиво бъдеще.

Търсите нещо конкретно?

В наши дни устойчивостта е една от най-горещите теми. В условията на мащабно медийно отразяване и огромен обществен интерес, намирането на пътища към по-отговорен начин на работа става все по-важно.

Но устойчивостта не е нищо ново за нас.  В продължение на десетилетия ние предоставяме устойчиви решения и услуги за компании и организации по целия свят. В резултат на това, ние сме в идеалната позиция да Ви помогнем да щадите повече околната среда, да имате положително въздействие върху обществото и да постигнете по-голяма икономическа устойчивост. Ние можем да ви помогнем:

  • Да бъдете екологично по-отговорни: ние предлагаме пълна гама от услуги по изпитване, верификация, сертификация, консултации и обучение. Например, ние можем да верифицираме Вашата търговия с въглеродни емисии. Ние можем да даваме консултации по вятърна енергия, да изпитваме почви и води за замърсители, да проверяваме качеството на въздуха, да оценяваме шумовото замърсяване, да моделираме проникването на подпочвени води и да определяме дали нивата на вибрации са приемливи.  Ние можем също и да одитираме и сертифицираме Вашите системи за управление на околната среда и да обучим Вашия персонал как да ги въведе и отчита.
  • Гарантиране на устойчиви съоръжения и производство: предлагаме редица услуги, включително работа на обект/площадка и  управление, проектиране на зелени процеси, екологична оценка на Вашите доставчици и изчерпателен набор от инструменти за управление на риска във Вашата верига за доставки
  • Да развиете по-добра работна и социална среда: нашите услуги по одити, отчитане и съдействие могат да Ви помогнат във всичко – от управление на веригата на доставка и социалната отговорност до проследяване и обучение

Като водеща световна компания за тестване, инспекция, сертификация и верификация, ние Ви предлагаме несравним опит, експертни умения и глобални ресурси. Независимо какъв е Вашият интерес към устойчивостта, свържете се с нас днес, за да откриете по какъв начин нашата гама от услуги може да Ви помогне.

Discover Our Sustainability Solutions
Achieve your sustainability goals with our range of sustainability services.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България