Какво търсите?

SGS Услуги за осигуряване

Създайте доверие във вашите бизнес практики и операции, като същевременно управлявате качеството, рисковете, безопасността и екологичната устойчивост с услугите по осигуряване на SGS.
ТЕЦ със соларни панели

Какво представляват услугите на SGS за осигуряване?

Нашите услуги по осигуряване представляват цялостно портфолио от водещи в света оценки от трети страни, които валидират вашите бизнес дейности, за да ви помогнат да демонстрирате, че те се извършват съгласно определени нива или стандарти. Ние също така предоставяме услуги за валидиране на данни с най-високо качество, за да ви помогнем да валидирате ключова информация относно екологична устойчивост, качество, работни условия и др.*

Ние можем да ви помогнем да демонстрирате най-добрите стандарти в много области, от бизнес практики и операции до безопасност и екологична устойчивост, за да подобрите вашата организация и доставчиците във вашата верига на доставка.

Доказана част от бизнес успеха, услугите обхващат множество стандарти, включително ISO 14001 (системи за управление на околната среда).

Също така си партнираме с компании, за да подобрим още повече нашите услуги.
Примерите включват стратегическите партньорства SGS-Worldly и SGS-Diginex Environmental, Social and Governance (ESG).

Как може SGS да помогне?

Като водеща световна компания за изпитване, проверка и сертифициране с десетилетия опит, ние можем да ви помогнем по пътя към осигуряване и валидиране с нашите цялостни услуги.

Ние ви даваме възможност да:

  • Повишите доверието чрез данни, валидирани от доверена трета страна
  • Въведете системи за най-добри практики за управление на области като качество и ESG
  • Използвате ресурсите ефективно, за да помогнете на вас и вашите доставчици да намалите разходите
  • Демонстрирате напредък по отношение на ангажиментите и въздействието
  • Вземате информирани и ръководени от устойчивостта решения въз основа на последните, актуализирани и надеждни данни
  • Обосновавате претенциите и минимизирате рисковете, като например "зелено измиване"
  • Повишите прозрачността на веригата на доставка, за да се разберат по-добре промените
  • Бъдете в съответствие със съществуващи и бъдещи разпоредби

Свържете се с вашия местен офис на SGS за повече информация.

*Избягваме конфликти на интереси. Например, не можем да изчислим данни или да осигурим събиране на данни и след това да ги валидираме, тъй като това създава конфликтна ситуация.

Служител на SGS Spijkenisse Холандия

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България