Какво търсите?

Сертифициране по ISO 14001 - системи за управление на околната среда

Намалете въздействието на Вашата организация върху околната среда с одит по ISO 14001 от SGS.

Намалете въздействието на Вашата организация върху околната среда с одит по ISO 14001 от SGS.

ISO 14001 се прилага за всички организации и екологични аспекти на техните дейности, продукти и услуги, които могат да контролират или повлияят от гледна точка на жизнения цикъл.

Стандартът определя изискванията за система за управление на околната среда (EMS) за подобряване на екологичните показатели на вашата организация. Можете да се научите систематично да управлявате отговорностите към околната среда, които допринасят за устойчивостта.

EMS може да осигури стойност за околната среда, Вашата организация и заинтересованите страни. В съответствие с Вашата екологична политика, предимствата на EMS включват:

  • Подобряване на екологичните показатели
  • Постигане на екологични цели
  • Изпълнение на задълженията за съответствие
  • Развитие на марката
  • Избягване на рискове

Съгласуване с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН

ISO 14001 допринася за целите на ООН за устойчиво развитие 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 и 15.

Как може SGS да помогне?

Като лидер в областта на екологична устойчивост в продължение на повече от 30 години и водеща световна компания за изпитване, проверка и сертифициране, ние можем да ви помогнем по пътя към сертифициране чрез одит по ISO 14001. Вашият одит може да включва оценка на пропуските и сравнителен анализ. Ние ще определим вашето ниво на екологична компетентност и ще ви консултираме как да постигнете непрекъснато подобрение.

Свързани услуги

Други услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България