Какво търсите?

Осигуряване на устойчивост

Подобряване на екологична устойчивост, намаляване на рисковете и повишаване на ефективността и стойността за обществото.

Интегриране на устойчивостта във вашия бизнес

Устойчивостта вече не е допълнителна характеристика на стойностното предложение на вашата компания, а необходимост, която трябва да бъде интегрирана в бизнес модела ви, за да постигнете дългосрочен успех и жизнеспособност.

Реалността, в която работят организациите, се определя от мегатенденции, като повишена свързаност и мобилност, изменение на климата, изчерпване на природните ресурси и бърза урбанизация.

Заинтересованите страни, включително потребителите, инвеститорите, служителите и обществото като цяло, изискват от организациите да надхвърлят простото спазване на законовите изисквания и вместо това да оказват положително въздействие, което отразява истински ангажимент за устойчивост и лидерство в областта на климата. Можем да ви помогнем да дадете активен принос към Целите за устойчиво развитие на ООН (SDG), като ви подкрепим по пътя към създаване на стойност в целия ви бизнес модел.

Защо екологична устойчивост от SGS?

Като лидер в областта на устойчивото развитие вече повече от 30 години, ние продължаваме да участваме активно в демонстрирането на най-добрите практики и разработването на международни стандарти и насоки. В резултат на това разполагаме с експерти в много отрасли, които предоставят широк спектър от услуги за гарантиране на устойчивостта.

Ние ви даваме възможност да:

 • Създадете своя визия и пътна карта чрез цялостни услуги, съобразени с вашите нужди
 • Създадете доверие и увереност в устойчивостта, независимо от размера, сложността или сектора на вашата организация
 • Измерите вашето въздействие върху екологичната устойчивост
 • Подобрите управлението на околната среда, социалните въпроси и управлението (ОСУ)
 • Намалите потреблението на енергия, въглеродния отпечатък и отпадъците
 • Внедрите по-ефективни процеси
 • Отговорите на опасенията и рисковете на заинтересованите страни
 • Избегнете заблуждаващия зелен пиар
 • Постигнете целите си за екологична устойчивост

Където и да се намирате по пътя си и каквито и действия по отношение на климата да искате да предприемете, нашите услуги за осигуряване на устойчивост могат да бъдат персонализирани и оптимизирани, за да ви отведат до мястото, където искате да бъдете.

Широка гама от услуги за гарантиране на екологична устойчивост

Нашите услуги включват:

 • Стратегия и консултации за екологична устойчивост: поставете устойчивите бизнес практики в основата на вашия бизнес модел
 • Оповестяване и гарантиране на екологична устойчивост: комуникира екологична устойчивост и създава доверие чрез независима оценка
 • Смекчаване на изменението на климата: смекчаване, адаптиране и максимално увеличаване на ползите за бизнеса от изменението на климата
 • Устойчиви вериги на доставки: повишаване на доверието и видимостта на вашата стойностна верига
 • Устойчиви финанси: преход към по-устойчива икономика, като същевременно смекчава финансовите рискове и създава стойност
Често задавани въпроси (ЧЗВ)
Вижте нашите често задавани въпроси за вашето пътуване към устойчивостта, как можете да започнете и как можем да ви подкрепим.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България