Какво търсите?

Бизнес осигуряване

Трансформирайте бизнеса си и осигурете устойчив растеж чрез подобряване на знанията, уменията и процесите със сертифициране, одити на доставчици, оценки на устойчивостта, консултации и обучение.

Непрекъснато усъвършенстване на бизнеса в един постоянно променящ се свят

В условията на все по-глобализираща се икономика вашата организация трябва да е в крак със сложните регулаторни задължения, стандарти и най-добри практики, за да намали правните, финансовите и репутационните рискове.

Ние разполагаме с най-широката гама от решения за оценка, одит, сертифициране и подобряване на бизнеса в света, задвижвани от най-новите технологии и цифрови инструменти.

Нашата глобална мрежа от специалисти и одитори предоставя знания и опит, за да ви помогне да спазвате местните и международните стандарти и да гарантирате, че вашите служители имат уменията, обучението и професионалното развитие, които помагат на организацията ви да процъфтява.

Нашите иновативни решения ви позволяват да управлявате рисковете по веригите за доставки и да постигате оперативна ефективност, икономии на разходи и устойчивост, като същевременно увеличавате стойността си за обществото.

Благодарение на опита и знанията на нашите служители, работещи с усъвършенствани процеси и инструменти, ние помагаме на организациите да подобрят резултатите си, да управляват рисковете, да се съобразяват с регулаторните промени и да възприемат най-добрите практики.

Какви са нашите Бизнес осигуряване решения?

Благодарение на нашите експерти в бранша и обширната световна мрежа ние предлагаме набор от решения, които включват:

Оценка, одит и сертифициране

Можем да отговорим на всички ваши нужди, свързани със спазването на изискванията – от предварителния одит до издаването на сертификат.

Нормативно съответствие на медицинските изделия

Можем да ви подкрепим с помощта на подробни разпоредби и специфични за пазара стандарти за качество, безопасност и производителност.

Осигуряване на веригата за доставки

Нашите персонализирани одити на доставчици и услуги за видимост/прозрачност – от одити на качеството, околната среда, социалните и етичните въпроси до картографиране и управление на риска по веригата на доставки – могат да обхванат цялата ви верига на доставки.

Осигуряване на устойчивост

Можем да ви помогнем да внедрите по-ефективни процеси за справяне с рисковете и въздействията върху устойчивостта, за да постигнете целите си за устойчивост.

Консултантски услуги

Можем да ви помогнем да подобрите операциите и производителността си, за да реализирате финансови и стратегически подобрения, да сведете до минимум рисковете и отпадъците и да ви помогнем да управлявате промените.

Обучение

Нашето портфолио от курсове за професионално обучение, които могат да се провеждат виртуално и лично, обхваща много теми.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България