Czego szukasz?

Kosmetyki i produkty higieny osobistej

Oferowane przez SGS usługi testowania kosmetyków i produktów higieny osobistej – zgodność z wymaganiami ustawowymi i gwarancja bezpieczeństwa produktów.

W ciągu ostatnich 10 lat branża kosmetyków i produktów higieny osobistej objęła swoją ofertą oprócz kobiet także mężczyzn i dzieci. Wiele produktów podlega regulacji dotyczącej wpływu na zdrowie i efektywności.

Our Services

"Tajemniczy klient"

Algieria – certyfikat zgodności towarów eksportowanych

Analiza składu produktu

Analiza substancji kontrowersyjnych

Analiza wpływu

Analizy oleju i tłuszczów

Arabia Saudyjska - Certyfikat Zgodności SASO

Audyt według wymagań klienta

Audyty bezpieczeństwa

Audyty GMP dla firm kosmetycznych

Audyty w zakresie odpowiedzialności społecznej

Audyty w zakresie wymagań bezpieczeństwa ASEAN (2003)

Audyty według wymogów bezpieczeństwa COLIPA (1995)

Badania chemiczne

Badania stabilności

Badania SVHC

Badania w zakresie ekotoksykologii

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

Certyfikacja dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP) dla przemysłu farmaceutycznego

Chemia analityczna cGMP - Przekazanie procesu kontroli jakości

Dokumentacja rejestracyjna

Egipt – usługi oceny zgodności

Etiopia – certyfikat zgodności produktu (ECAE)

Gabon ― Mandat dla SGS

Identyfikacja substancji

ISO 22716 — Szkolenie z dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) dla przemysłu kosmetycznego

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – certyfikacja – systemy zarządzania jakością

Katar – program PVoC

Kenia – Program PVoC

Klasyfikacja i oznakowanie, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Kontrola podczas produkcji DUPRO

Kontrola surowców

Kontrola w początkowej fazie produkcji (IPC)

Końcowa kontrola wyrywkowa - FRI

Kuwejt – certyfikat KUCAS

Lokalne i międzynarodowe, wieloośrodkowe badania jakości życia

Mongolia – program oceny zgodności

Nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem (NZ/NR)

Narzędzie zarządzania danymi

Nigeria – ocena zgodności produktu (SONCAP)

Ocena ryzyka toksykologicznego (TRA)

Opracowywanie, optymalizacja i walidacja metod

Rejestracja wstępna

SIEF i reprezentacja strony trzeciej

Sprawdzanie sklepów detalicznych

TAPA FSR - Wymagania dla bezpieczeństwa obiektów logistycznych

Testy mikrobiologiczne w ramach usług w zakresie nauk biologicznych

Testy mikrobiologiczne: kosmetyki

Testy prowokacyjne

Testy „Extractables and Leachables”

Uganda – przedwysyłkowa weryfikacja zgodności

Usługi testów opakowań

Walidacja systemów oczyszczania wody

Wybrzeże Kości Słoniowej – Ocena Zgodności (VOC)

Zarządzanie SVHC

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Dysponując udokumentowaną wiedzą fachową w dziedzinie testowania, certyfikacji i audytów w branży kosmetycznej na całym świecie, oferujemy szeroki zakres usług pomocnych w sprawdzaniu bezpieczeństwa, jakości oraz działania produktów i systemów, a także umożliwiających ochronę marki. Pomagamy zweryfikować zgodność kosmetyków z obowiązującymi przepisami i normami, takimi jak REACH, GMP, CMR oraz przepisami dotyczącymi aerozoli, substancji niebezpiecznych itp. Możemy również zweryfikować zgodność produktów i procesów produkcyjnych z różnymi normami społecznymi i środowiskowymi.

Niezależnie od lokalizacji klienta delegujemy przedstawiciela, który pomoże w certyfikacji kosmetyków i produktów higieny osobistej. Nasze specjalistyczne laboratoria reagują na konkretne potrzeby i ograniczenia klienta, wspomagając jego procesy od surowców po gotowe produkty i ich pakowanie.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska