Czego szukasz?

Sektor Publiczny

Nasz dorobek w zakresie innowacyjnych usług na rzecz organów administracji publicznej, międzynarodowych instytucji i organizacji współpracy partnerskiej w sektorach publicznym i prywatnym obejmuje różne rozwiązania dotyczące weryfikacji i technologii.

Sektor publiczny: Usługi SGS w zakresie rozwiązań wysokiej jakości.

Szukasz czegoś konkretnego?

Przeglądaj Sektor Publiczny/strong>

Kimkolwiek jesteś, jakąkolwiek działalność prowadzisz, korzystasz z usług oferowanych przez sektor publiczny, infrastruktury i przepisów w codziennej współpracy ze światem urzędników. Jeżeli prowadzisz działalność na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym, współpraca z firmą SGS otwiera drzwi do wyższej wydajności i jakości usług na rzecz sektora publicznego, użytkowników końcowych i konsumentów.

W skali globalnej oferujemy kompleksowy zakres usług zapewniających pomoc organom i instytucjom administracji publicznej w dotrzymywaniu obietnic danych społeczeństwu. Podejmij współpracę z nami, aby poprawić jakość swoich usług i zadowolenia klientów oraz zredukować koszty, czas realizacji zamówień oraz zmniejszyć opóźnienia.

Nasze innowacyjne i kompleksowe usługi są dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb. Nie możemy zmienić administracji publicznej, ale możemy zintegrować ją z obowiązującymi przepisami i procesami, usprawnić i udoskonalić, zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i w ramach pakietów. Oferujemy swoją pomoc, a nasza specjalistyczna wiedza w dziedzinie administracji sektora publicznego obejmuje takie obszary, jak: 

Kontrola granic: Nasze doświadczenie w zakresie ochrony obywateli poprzez kontrolę granic jest bezkonkurencyjne. Dysponujemy skanerami zainstalowanymi na całym świecie oraz wyszkolonym personelem, który potrafiwydajnie i skutecznie je obsługiwać. Oprócz środków ochrony fizycznej, możemy pomóc Ci w dziedzinie profilowania ryzyka oraz zarządzania nim w portach, na lotniskach oraz na granicach lądowych. W ramach uzupełnienia tej indywidualnie dobieranej oferty, nasi specjaliści mogą również nadzorować przeprowadzanie ocen jakości i audytów oraz procesów certyfikacyjnych w odniesieniu do szerokiej gamy systemów uznanych na całym świecie.

E-administracja: Systemy opierające się na dokumentacji papierowej są w coraz większym stopniu wypierane przez rozwiązania elektroniczne i internetowe. Nasze rozwiązania w zakresie e-administracji dotyczą niemal każdego aspektu codziennego życia. Usługi finansowe obejmują m.in. obsługę urzędów skarbowych, systemów opodatkowania sprzedaży i wymiany walut (CEPECS). Ponadto obsługujemy systemy zarządzania kontrolą celną, co ma na celu usprawnienie handlu międzynarodowego, usługi w zakresie wyceny, takie jak ValiTrade i ValuNet, narzędzia do monitorowania, takie jak TransitNet i benchmarking organizacji pozarządowych. Pomagamy milionom ludzi na całym świecie w usprawnianiu wymiany handlowej.

Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska (QHSE): Użytkownicy, społeczeństwo i interesariusze muszą mieć wgląd w sposób wdrażania i monitorowania kwestii QHSE w codziennej działalności Twojej firmy. Posiadamy szeroką gamę wdrożonych na własne potrzeby systemów zarządzania jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska — poświadczone certyfikatami uznanymi na całym świecie (ISO itp.). Możemy pomóc w poprawie jakości życia ludzi i wzrostu gospodarczego, i mamy na to dowody.

Bezpieczeństwo na drogach i zarządzanie pojazdami: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zapewnia ochronę użytkowników środków transportu poprzez oferowanie szerokiej gamy usług, od kalibrowania urządzeń do kontroli drogowej (takich jak fotoradary) po kontrolę pojazdów, zarządzanie danymi i sprawozdawczość, egzaminowanie kierowców i rejestrację pojazdów. Nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa drogowego również obejmują wdrażanie systemów zarządzania ruchem oraz zarządzanie i homologację w odniesieniu do sygnalizacji świetlnej (badania rodzajowe).

Posiadamy międzynarodową sieć specjalistów, oddziałów i laboratoriów oraz kwalifikacje i bogatą specjalistyczną wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie złożonych problemów i oferowanie naszym klientom wysokiej jakości rozwiązań. Dowiedz się, w jaki sposób możesz skorzystać z naszej kompleksowej oferty.

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 02-305,

Warszawa,

Polska