Czego szukasz?

Handel

Nasz globalny zespół specjalistów analizuje wszystkie aspekty aktywności handlowej, aby ocenić powiązane z nimi rodzaje ryzyka i zapewnia bezstronne, obiektywne doradztwo oraz wsparcie, aby pomóc.

Usługi firmy SGS w zakresie handlu: ponieważ handel buduje się na zaufaniu.

Nasze Usługi

Szukasz czegoś konkretnego?

Przeglądaj Handel/strong>

Firma SGS świadczy usługi na rzecz podmiotów handlowych od początku swojego istnienia. Aby obie strony transakcji handlowej były zadowolone z zawartego porozumienia, kluczowym czynnikiem jest zaufanie. Zaufanie, że produkt jest tym, czym powinien być (bez względu na to, czy chodzi o towary, dobra przemysłowe lub konsumpcyjne, czy też o papiery wartościowe, obligacje, kredyty itp.).

Firma SGS jest bezstronnym i niezależnym dostawcą informacji, które pomagają w budowaniu zaufania pomiędzy partnerami transakcji handlowych. Nadajemy certyfikaty produktom które są zgodne z przepisami, regulacjami, zasadami, normami, wymogami importowymi/eksportowymi, regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, składu chemicznego, trwałości, wpływu na środowisko itp.

Kontrolujemy, badamy i weryfikujemy, czy towary zakupione w jednym miejscu globu trafiają w miejsce przeznaczenia znajdujące się w zupełnie innym miejscu w określonej ilości i przy zachowaniu określonej jakości. Zapewniamy niezależną kontrolę i ochronę, która pozwala bankom i instytucjom finansowym udzielać pożyczek i gwarancji stronom transakcji handlowych, poprzez niezależne ocenianie i zapewnianie, że dobra, których dotyczy wymiana są w rzeczywistości tym, czego strony transakcji od nich oczekują w określonej ilości.

Pomagamy również krajom, które zmagają się ze swoją administracją publiczną, przy kontrolowaniu importu i eksportu, przeprowadzaniu inspekcji w miejscu wysyłki lub w miejscu docelowym oraz świadczymy usługi wyceny, które umożliwiają krajom zachować płynną wymianę handlową poprzez swoje granice oraz dostarczamy wiarygodne, niezależne informacje do celów opodatkowania importu lub eksportu. Dzięki tej działalności pomagamy w zapewnieniu, że globalna wymiana handlowa zachodzi nieprzerwanie w sposób maksymalnie wydajny i sprawiedliwy.

Firma SGS jest światowym liderem w zakresie szkoleń, badań, kontroli, weryfikacji i certyfikacji, posiadającym doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Bez względu na to, jaką dziedziną handlu się zajmujesz, skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze kompleksowe usługi mogą być pomocne w Twojej sytuacji.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 02-305,

Warszawa,

Polska