Czego szukasz?

Zabawki i produkty przeznaczone dla dzieci

W celu lepszej ochrony dzieci, w UE i Stanach Zjednoczonych wprowadzono zaostrzone wymagania w zakresie bezpieczeństwa zabawek i produktów przeznaczonych dla dzieci, w postaci dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa zabawek oraz ustawy o bezpieczeństwie produktów konsumpcyjnych (CPSIA).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat to właśnie produkty przeznaczone dla dzieci były tematem znacznej części powiadomień skierowanych do władz o wycofaniu produktów z rynku, zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych. Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Rosja i Japonia także opracowały własne przepisy i normy dotyczące zabawek.

Wybór firmy SGS jako partnera oznacza pewność, że zabawki i produkty przeznaczone dla dzieci będą zgodne z przepisami, bez względu na rynek docelowy. Nasze usługi obejmują wszystkie rodzaje zabawek, od pluszowych maskotek po zabawki jeżdżące i wszelkie rodzaju produkty przeznaczone dla dzieci: od butelek po bramki zabezpieczające i wózki dziecięce.

Możemy, wspólnie z klientem, opracować koncepcję, projekt i prototypy, dostosowując rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa produktu i zapewnienia jakości na całej przestrzeni łańcucha dostaw. Przeprowadzamy ocenę ryzyka, badania, audyty, kontrole, badania przedwysyłkowe, świadczymy usługi konsultingowe, możemy pomóc w uzyskaniu wszelkich świadectw i dokumentów wymaganych, aby bez przeszkód wprowadzić produkty na rynek. 

Nasze laboratoria uzyskały międzynarodową akredytację wszystkich ważniejszych jednostek akredytujących i stowarzyszeń branżowych. Dzięki uczestniczeniu w pracach komitetów normalizacyjnych w UE i USA oraz na poziomie globalnym (ISO), nasi eksperci posiadają aktualną wiedzę na temat przepisów prawnych i zapewnią koordynację w zakresie protokołów, rozwoju normalizacji oraz interpretacji w ramach naszej sieci laboratoriów o światowym zasięgu.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska