Czego szukasz?

Proces rekrutacji

Bądź zmianą. Bądź SGS.

Nasz proces rekrutacji został opracowany w taki sposób, aby umożliwić nam selekcję kreatywnych i innowacyjnych osób, odznaczających się pasją i potencjałem. Selekcja przeprowadzana jest na podstawie umiejętności, kompetencji, doświadczenia i motywacji kandydatów.

Poufność i bezstronność Osobom ubiegającym się o pracę w firmie SGS gwarantujemy zachowanie poufności oraz bezstronność.

Współpracownicy biznesowi pracujący razem

Aplikowanie na ofertę pracy

Ustal, jakie stanowisko najbardziej odpowiada posiadanym przez Ciebie kwalifikacjom i aspiracjom dotyczącym kariery, a następnie prześlij do nas przez internet CV i list motywacyjny.

Rozmowy kwalifikacyjne i oceny

Jeśli Twoje umiejętności i doświadczenie odpowiadają naszym obecnym lub przyszłym potrzebom, skontaktuje się z Tobą członek naszego zespołu rekrutacyjnego. Następnie zostaniesz zaproszony/zaproszona do udziału w bezpośrednich lub wirtualnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Rozmowy te są również okazją do tego, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących stanowiska, o Twoim przyszłym przełożonym, naszej kulturze i środowisku pracy.

Na niektórych stanowiskach możesz zostać poproszony o wykonanie zadań, które zbadają Twoje cechy osobowości oraz umiejętności poznawcze i techniczne.

Współpracownicy biznesowi dyskutują w korytarzu
Partnerzy biznesowi dyskutują w biurze

Dodatkowa weryfikacja

W zależności od stanowiska, możemy również wymagać badań lekarskich i/lub testów na obecność narkotyków.

Weryfikacja referencji

Za Twoją zgodą poprosimy osoby udzielające Ci referencji o odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich poprzednich osiągnięć, umiejętności i zachowania w pracy.

Współpracownicy biznesowi z maskami ochronnymi pracujący w sali konferencyjnej
Mężczyźni i kobiety w biznesowych ubraniach podają sobie ręce

Wybór i oferta

Komisja przeprowadzająca selekcję wskaże kandydata, który najlepiej nadaje się na dane stanowisko. Jeśli zostaniesz wybrana/y na dane stanowisko, członek zespołu HR prześle Ci ofertę zatrudnienia.

Jeśli Ci się nie powiedzie, dostaniesz odpowiednią informację.

Nie zniechęcaj się, Twoje kwalifikacje mogą w przyszłości odpowiadać innym ofertom pracy. Jeśli tak się stanie, skontaktujemy się z Tobą. Zapraszamy do regularnego sprawdzania nowych możliwości kariery.

Masz więcej pytań?

Czy trzeba przejść badania?

W zależności od poziomu i złożoności stanowiska, możemy poprosić kandydata o udział w krótkim badaniu psychometrycznym. Możemy także zlecić przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań przez konsultantów zewnętrznych.

Co się dzieje po złożeniu aplikacji przez internet?

Po złożeniu aplikacji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem jej dostarczenia.

Na ile bezpieczne i poufne są informacje, które przekazuję podczas procesu składania aplikacji przez internet?

Informacje przekazywane podczas procesu składania podania przez internet są bezpieczne. Zostaniesz poproszony o podpisanie oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Firma SGS zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności procesu rekrutacyjnego.

Dołącz do nas.

Wciąż możesz być ważnym nabytkiem dla naszej firmy. Chętnie poznamy Cię lepiej.