Contact

Waar bent u naar op zoek?

PFASafe - Next level analysis: uniek totaalconcept voor pfas-onderzoek

March 10, 2022
PFASafe
PFAS houden de gemoederen flink bezig. Steeds meer partijen willen snel een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezigheid van deze forever chemicals in een product, in de bodem, in de lucht en/of in water. SGS ontwikkelde daarom een nieuw uniek totaalconcept voor PFAS-onderzoek: PFASafe – Next level analysis.

Wat zijn PFAS? 
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische - door de mens geproduceerde – verbindingen die bestaan uit 4.000 tot 6.000 verschillende componenten. PFAS zijn hardnekkig, verspreiden zich snel en zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar. PFAS worden als diffuse verontreiniging aangetroffen in voeding, lucht, bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Deze chemische verbindingen bestaan sinds de jaren vijftig en hebben veel gunstige eigenschappen. Ze worden toegevoegd tijdens productieprocessen aan allerlei toepassingen. Zo komen PFAS voor in o.a. verf, blusschuim, anti-aanbakpannen, verpakkingsmateriaal (pizzadozen en snackverpakkingen), cosmetica, vloerbedekking, meubelstoffen, regenkleding, smeermiddelen, lijmen en sprays etc.

De gezondheidsrisico’s
Van verschillende PFAS is een sterk vermoeden dat ze toxisch zijn, met gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu. De precieze eigenschappen verschillen per specifieke PFAS. PFAS zijn bio-accumuleerbaar. Dat betekent dat de stoffen kunnen ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en in planten. Via voeding, drinkwater, inademing of de huid kunnen PFAS in het menselijk lichaam terechtkomen. 

Strengere wet- en regelgeving 
Op dit moment richten de meeste PFAS-analyses zich op slechts 1 procent van alle 4.000 – 6.000 PFAS-verbindingen. Dit zijn de PFAS-componenten die Europa sterk aan banden heeft gelegd of waar een verbod op is. Bekende voorbeelden hiervan zijn PFOA, PFOS en HFPO-DA. 

Omwille van de gunstige eigenschappen worden er steeds meer alternatieve verbindingen geproduceerd en gebruikt. Veel van deze verbindingen vallen echter ook onder de PFAS-groep. In de komende jaren zal een nog strengere wet- en regelgeving PFAS-houdende toepassingen verder beperken. Het is dus zaak daar nu al op te anticiperen en er voor te zorgen dat u bij de analyses en onderzoeken geen onderschatting maakt van de aanwezigheid van PFAS.   

Totaal-concept PFAS-onderzoek 
Als eerste laboratorium ontwikkelden we SGS een totaalconcept op het gebied van PFAS-onderzoek: PFASafe – Next level analysis. Deze nieuwe onderzoeksstrategie die verschillende technieken combineert, geeft in drie stappen een zo volledig mogelijk beeld van de aan- en afwezigheid van PFAS in bodem, (drink)water, omgevingslucht, consumentenproduct en/of voeding. 
Daar waar traditionele PFAS-analyses zich richten op ongeveer 40 tot 60 componenten (1 procent van het totaal aantal PFAS-verbindingen) nemen we met PFASafe – Next level analysis alle PFAS-componenten mee. Hiermee sluiten we verrassingen in de toekomst uit. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Stap 1: Screening parameter 
    We bepalen of het monster PFAS bevat. Zo ja, dan gaan we door met stap 2.
  • Stap 2: Target analysis
    We onderzoeken het monster op de 40 tot 60 bekendste PFAS-verbindingen. Hiermee krijgt u een eerste inzicht in de aanwezigheid van PFAS in het onderzochte materiaal.
  • Stap 3: TOP Assay
    We onderzoeken of het monster ook overige PFAS-componenten bevat. Hiermee kunnen we het risico gerichter inschatten, zodat u uw beleid of acties hierop aan kunt passen.

Strengere wet- en regelgeving
Onze analyse gaat veel verder dan dat en herkent een veel bredere groep aan PFAS-componenten. Met PFASafe – Next level analysis verbreedt u uw scope. Met dit onderzoek sluiten we verrassingen uit en bent u klaar voor de toekomst. 

SGS – When you need to be sure 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over PFAS-onderzoek? Neem vrijblijvend contact op via mail of telefonisch via +31 10 231 47 00.

Leaflet propositie PFASafe

 

Gerelateerde Nieuws

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland