Contact

Waar bent u naar op zoek?

Nieuw zorgplichtdocument voor de kunstgrassector

October 21, 2020
SGS Kunstgras

De laatste jaren is er veel discussie geweest over de milieuaspecten van kunstgrasvelden. Met name de toepassing van instrooirubber van bandengranulaat kreeg veel de aandacht. Op milieugebied resulteerde dit in aandacht voor de uitloging van zink uit het instrooirubber naar de omgeving en ten tweede de verspreiding van microplastics vanaf de kunstgrasvelden naar de omgeving.

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft beide onderwerpen opgepakt en hieruit is een zorgplichtdocument opgesteld waarin aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, het onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden zijn benoemd. Daarnaast gaan de aanbevelingen in op de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit bij het toepassen van grond en bouwstoffen.

Extra aandacht voor adsorptiecapaciteit van onderlagen van kunstgrassystemen

In het zorgplichtdocument wordt aangegeven dat de uitloging van zink uit het instrooirubber van bandengranulaat kan worden tegengegaan door adsorptie van zink aan de onderlagen in het kunstgrassysteem. Op deze wijze blijft het zink in het kunstgrassysteem en komt het niet vrij naar de omgeving of naar de bodem. Een voorwaarde hierbij is dat de adsorptiecapaciteit van de onderlagen voldoende hoog zijn. Deze adsorptiecapaciteit wordt vastgesteld door het meten van de zinkadsorptiecapaciteit: een proef die door SGS INTRON is ontwikkeld in het kader van het eerdergenoemde onderzoek. 

De proef wordt in het zorgplichtdocument voorgeschreven om de zinkadsorptiecapaciteit te bepalen bij nieuwe velden en bij renovatie van bestaande velden. In het laatste geval wordt van monsters uit de onderlaag van het veld vastgesteld of de lagen nog een gebruiksperiode lang voldoende zink kunnen adsorberen. Op deze wijze kan instrooirubber van bandengranulaat blijvend en veilig worden ingezet op kunstgrasvelden.

Het zorgplichtdocument is voor iedereen beschikbaar op de website van de BSNC.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Ulbert Hofstra via 088 – 214 51 00 of ulbert.hofstra@sgs.com.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126,

, 6136 GV,

Sittard, Nederland