Contact

Waar bent u naar op zoek?

Hightech monitoring eerste constructiedeel van gewapend geopolymeerbeton

June 17, 2020
Mobilis Heiloo sensoren

Mobilis heeft als eerste civiele aannemer in Nederland een constructiedeel van gewapend geopolymeerbeton gebouwd. SGS INTRON heeft een programma opgezet om de tussenwand en een buiten het project gestorte proefwand tien jaar lang te monitoren.

Het betreft een wand tussen rijbaan en verhoogd fietspad, in een nieuwe spooronderdoorgang in Heiloo. Publieke opdrachtgevers, Rijkswaterstaat en ProRail stelden budget beschikbaar voor dit project vanuit de Klimaatenvelop: een initiatief van het rijk om de circulaire economie te stimuleren. Want geopolymeerbeton heeft een beduidend kleinere CO2-footprint dan traditioneel cementbeton. De nieuwe tussenwand is uitgerust met een hightech monitoringsysteem dat bestaat uit twee sets sensoren. Die gaan betrokken partijen real time informatie geven over het gedrag en de eigenschappen van het duurzame beton in de tijd. 

Constructiegedrag op afstand volgen

“In opdracht van Mobilis hebben wij een programma opgezet om de tussenwand en een buiten het project gestorte proefwand tien jaar lang te monitoren”, legt sr. Consultant Michel Boutz van SGS INTRON uit. Voor de ontwikkeling van een geschikt monitoringssysteem voor de tussenwand en de keuze van de sensoren is samengewerkt met Zensor, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel. Michel Boutz: “Wij werken al jaren met dit bedrijf samen. In overleg met Mobilis hebben we gekozen voor twee sets sensoren. De eerste set registreert de vervorming van de wand in twee richtingen. Mocht deze onverwacht groter dan normaal zijn, dan waarschuwen deze sensoren vroegtijdig. De tweede set sensoren geeft ons zicht op het risico op wapeningscorrosie. Daartoe zijn sensoren met verschillende functies ingebouwd. De één meet de temperatuur van het beton, een andere sensor meet de vochtindringing in de betondekking, weer een ander de staalpotentiaal en tot slot is er een sensor die direct de hoeveelheid corrosie die optreedt vastlegt.” 

Hightech en zonder hinder voor het verkeer

Met deze mooie combinatie van sensoren kan SGS INTRON op afstand nauwgezet volgen hoe de constructie zich gedraagt en of er risico is op wapeningscorrosie of ontoelaatbare vervormingen. Dat is uniek, weet Michel Boutz. “Een dergelijke geavanceerde manier van niet-destructieve monitoring van geopolymeerbeton is nieuw in Nederland en waarschijnlijk ook wereldwijd. Van achter de computer kunnen wij zien welke signalen de verschillende sensoren geven en waar nodig actiegrenzen aangeven. Zodat de betrokken partijen een signaal krijgen als de sensoren waardes geven die actie vereisen.” 

Monsters uit proefwand

Kort na stort van de tussenwand is ook een gewapende proefwand gestort. Deze is in delen opgeslagen op een buitenterrein en zal in de winter besproeid worden met dooizout om de condities die voor de tussenwand gelden zo goed mogelijk te benaderen. Wij zullen ook het gedrag en de eigenschappen van deze wand tien jaar lang monitoren. Niet via sensoren, maar middels inspecties, monsternames en laboratoriumonderzoek aan uit de wand genomen kernen. “Hierbij gaan we eigenschappen als de druksterkte, chloride-indringing en carbonatatie bepalen”, legt Michel Boutz uit. “Om te bepalen of er wapeningscorrosie ontstaat, willen we niet-destructieve technieken inzetten. Zo krijgen we een compleet beeld van hoe het geopolymeerbeton zich in tien jaar tijd ontwikkelt. Het monitoringssysteem van de tussenwand is al volledig operationeel. Als de proefwand één jaar oud is, starten we ook met het onderzoek daaraan.”

Voor meer informatie over dit project of soortgelijke diensten, neem contact op met Michel Boutz of bel 088 - 214 52 04

Schrijf je in voor het SGS INTRON Bulletin

Dit artikel komt uit SGS INTRON Bulletin 31: Het halfjaarlijkse bulletin met artikelen over werkzaamheden van SGS INTRON, klantverhalen, ontwikkelingen en regelgeving in de bouwsector. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang tweemaal per jaar de digitale versie van het bulletin.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126,

, 6136 GV,

Sittard, Nederland