Contact

Waar bent u naar op zoek?

Geothermie: aardwarmte als duurzame energiebron

April 02, 2020
344 x 252 orig examining polluted water

Geothermie oftewel aardwarmte is de warmtebron van de toekomst. Dankzij de winning van warmte uit de aarde verwarmen we inmiddels steeds meer huizen en kassen op een duurzame manier. De laatste jaren neemt de populariteit hiervan toe. En dus ook het aantal aardewarmteprojecten en geboorde putten. Een complex proces waarbij het ervaren team van SGS graag adviseert.

Geothermie in Nederland

Voor deze duurzame energiebron worden putten geboord tot op een diepte met genoeg natuurlijke warmte. Geothermisch water komt naar boven met behulp van een geothermische installatie. Die bestaat uit een productieput en een injectieput, die samen een doublet worden genoemd. De productieput wint het warme water en de injectieput injecteert het afgekoelde water terug de aarde in.
In Nederland moeten we 1 tot 3 kilometer onder het maaiveld boren om temperaturen tussen de 60 en 100 °C te vinden. De diepte van de boringen is belangrijk: hoe dieper u boort, hoe warmer het water. Maar hoe groter ook de kans op hoge zoutconcentraties. Daarnaast bevat het water mogelijk toxische componenten zoals lood, cadmium en kwik. Dit geldt ook voor het testwater wat vrijkomt bij de eerste boringen.Het lozen van dit testwater kan, zonder laboratorium metingen, onvoorziene schade toebrengen aan mens en mileu. Monitoren van geothermisch water 

De eigenschappen van het geothermische water hebben ook gevolgen voor de put zelf. Het zoute water kan namelijk schade door corrosie veroorzaken. Het periodiek laten analyseren van het geothermisch water is daarmee van groot belang. De meeste regelsystemen van de geothermische installaties meten zelf een aantal basis waarden. Aanvullend analyseert SGS het water op bijvoorbeeld pH, microbiologische testen en het zoutgehalte. Als deze waarden veranderen, toont dat aan dat er mogelijk wel of juist geen sprake is van corrosie-processen in de geothermische put. De uitslagen van de wateranalyses vormen de basis om de nodige maatregelen te treffen. Bij het geothermieproces kunnen er olie of gassen vrijkomen tijdens de boringen of productie, ondanks dit niet het doel is. SGS kan deze analyseren op samenstelling of calorische waarde.Alle expertise onder één dak

Aadwarmteprojecten in Nederland zijn nog relatief nieuw, zo ook de techniek. SGS is een veelgevraagde partner omdat wij alle kennis en expertise in huis hebben om het geothermisch proces in goede banen te leiden. Met de expertise van onze verschillende afdelingen op het gebied van water, olie- en gasboringen en geothermie exploratie studies kunnen wij u volledig ondersteunen om het geothermisch proces in goede banen te leiden. Meer weten? 

Wij staan u graag te woord voor meer informatie. Neem contact op via e-mail of telefonisch via +31 (0)88 214 3340.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland