Contact

Waar bent u naar op zoek?

Onderzoeksplicht voor gebouwen met breedplaatvloeren

April 01, 2020
Onderzoek breedplaatvloer

Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat vloeren uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onvoldoende veilig kunnen zijn. Hierdoor is vanaf 1 april 2020 een onderzoeksplicht ingesteld. Gebouwen die in gevolgklasse drie vallen (CC3), dienen voor 1 april 2021 onderzocht te zijn.

Het ministerie heeft een stappenplan met rekenregels gepubliceerd als basis voor het onderzoek. Het onderzoek dient te voldoen aan NEN 8700 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren’.

Voorwaarden voor gebouwen met breedplaatvloeren waarvoor de onderzoeksplicht geldt zijn:

 

  • Gebouwen hoger dan 70 m. Deze regel geldt niet voor gebouwen die voor 1 januari 2000 gereed zijn gemeld. Onderzoek is niet nodig voor woongebouwen met alleen woonfuncties of nevenfuncties daarvan. Mocht het woongebouw een parkeergarage hebben, dan geldt de onderzoeksplicht wel specifiek voor dit deel van het gebouw;
  • Gebouwen met vier of meer bouwlagen bedoeld voor minder redzame personen, dus waarin gezondheidszorg met bedgebied, cellen of woningen met 24 uurs-zorg aanwezig zijn;
  • Gebouwen gebruikt voor bijeenkomsten, winkel, sport of onderwijs, waarbij het niet gaat om een nevenfunctie, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.

Herstel breedplaatvloeren: noodzaak tot inzicht in de samenstelling van breedplaatvloeren

Om de juiste keuzes te maken voor herstel van breedplaatvloeren is het noodzakelijk om de opbouw van de vloeren zichtbaar te maken. Dit kan middels niet-destructief onderzoek (NDO). Hierdoor worden tijdens herstelmaatregelen de juiste keuzes gemaakt en wordt zo min mogelijk onnodige schade toegebracht. 

Wij brengen de volgende niet-zichtbare vloerelementen voor u in beeld:

  • Wapeningsconfiguratie: specifieke focus op koppelwapening tussen platen: het aantal, de lengte en de positie van de koppelstaven. Maar ook inmeting overige wapeningsgelementen in de vloer;
  • Plaatnaden: voor wanneer een stuclaag is aangebracht en plaatnaden niet meer zichtbaar zijn;
  • Kunststof bollen: gebruikt in bollenplaatvloersystemen;
  • Leidingen: centrale verwarmingsleidingen, elektraleidingen, kernactiveringsleidingen (waterleiding).

Mocht middels het stappenplan en de rekenregels van het Ministerie niet kunnen worden aangetoond dat de breedplaatvloeren aan de vereiste veiligheid voldoen, kunnen wij voorzien in het uitvoeren van proefbelastingen inclusief de hiervoor noodzakelijke metingen en uitvoeren van NDO-metingen ten behoeve van het aanbrengen van versterkingen, zodat de veiligheid van de vloeren voldoet aan NEN 8700.

Experts in NDO

SGS is een autoriteit op het gebied van NDO, met jarenlange onderzoekservaring en vergaande specialistische kennis op het gebied van bouwmaterialen. Wij maken gebruik van verschillende NDO-technieken, waaronder wapeningsdetectiemeters, radar en ultrasoon, die wij waar nodig combineren om uw vraag zo precies mogelijk te beantwoorden. U kunt rekenen op betrouwbare meetresultaten, maar ook op een deskundige interpretatie daarvan.

Neem contact op

Voor meer informatie, neem contact op met mursel.sahin@sgs.com of via 088 - 214 5204.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126,

, 6136 GV,

Sittard, Nederland