Mit keres?

REACH

A REACH az Európai Unió vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelete.

Nemcsak az ipari folyamatokban, hanem a mindennapi életünk során felhasznált termékekben és árucikkekben – így például a tisztítószerekben, festékekben, ruhaneműben, bútorokban és elektromos készülékekben – található, valamennyi vegyi anyagra vonatkozik.

Our Services

A különös aggodalomra okot adó vegyi anyagok (SVHC) kezelése

Adatkezelő eszköz

Algéria – megfelelőségi tanúsítvány (kivitel)

Antibakteriális UV védelem és funkcionális kezelés

Anyagazonosítás

Anyagok szálösszetétele

Anyagvizsgálat

Auditok a COLIPA biztonsági követelmények (1995) alapján

Auditok az ASEAN biztonsági követelményei (2003) szerint

Auditálás ügyfélspecifikus kritériumok alapján

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok vizsgálata

Berakodás / kirakodás felügyelet (LS/US)

Best Aquaculture Practices

Biztonsági adatlap, osztályozás és címkézés

Biztonsági auditok

Bluesign

Brazil játéktanúsítás

BRC Globális csomagolási és csomagolóanyag szabvány

California Proposition 65

CB rendszer

CE-jelölés

cGMP analitikai kémia - QC közzététel

CPSIA tanácsadás és független vizsgálatok

CPSIA tréning

Címkézés ellenőrzése

E-jel jóváhagyási szolgáltatások

Egyiptom – megfelelőségértékelési szolgáltatások

Elefántcsontpart – Megfelelőséghitelesítés (VOC)

Elektromos biztonság tanúsítás

Előzetes regisztráció

EMC jelzés

EMC vizsgálat

Energia audit

Energiahatékonyság

Energiatakarékossági mérés és értékelés (M&V)

ETI auditok

Etiópia – termékmegfelelőségi tanúsítvány (ECAE)

Fizikai segítségnyújtás

Fizikai és mechanikai vizsgálatok

Funkcionális és athleisure ruházat

Gabon – SGS megbízatás

Garments without Guilt

Gyártási ellenőrzés

Gyúlékonysági vizsgálatok

HALT és HASS

Hatáselemzés

Helyes nagykereskedelmi gyakorlat (GDP) tanúsítása a gyógyszeriparban

Helyi és nemzetközi, multicentrikus életminőség vizsgálatok

Hiba- és kárelemzés

IECEE HS jelentési szolgáltatás

IETP auditok

ISO 14067– Szén-dioxid lábnyom

ISO 22716– Kozmetikaipari helyes gyártási gyakorlat (GMP) tudatossági képzés

ISO 22716– Kozmetikaipari helyes gyártási gyakorlat (GMP) értelmezési és auditálásiképzés

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – Tanúsítás – Minőségirányítás rendszerek

Jogszabály-frissítési tréning

JPMA-tanúsítás

Jólláthatósági ruházat

Katar – PVoC program

Kenya – PVoC program

Kezdeti gyártásellenőrzés - IPC

Kiskereskedelmi egység ellenőrzése

Kivonható és kioldódó összetevők vizsgálata

Korosztály-értékelés

KozmetikaiGMP auditok

Kuvait – KUCAS tanúsítás

Képzés

Kína biztonsági vizsgálat - GB 18401

Környezeti audit szolgáltatások

Környezeti szimuláció és elemzés

LHAMA megfelelőség, veszélyes művészeti anyagok címkézése

Marine Stewardship Council (MSC) tanúsítás

Mikrobiológiai vizsgálatok

Mikrobiológiai vizsgálatok élettudományi szolgáltatások részére

Mikrobiológiai vizsgálatok: Kozmetikumok

Minőség- és biztonságmenedzsment

Modulokkal kapcsolatos bejelentések

Mongólia – megfelelőségértékelési program

Módszerfejlesztés optimalizálás és validálás

Nigéria – termékmegfelelőség értékelése (SONCAP)

Nyersanyag-ellenőrzés

Olaj- és zsírelemzés

PAS 2050 - Szén-dioxid lábnyom

Provokációs teszt

Próbavásárlás

RBA program

REACH képzés

Regisztrálási dokumentáció

Responsible Recycling Practices (R2) tanúsítás

RJC vizsgálat

RoHS a kiskereskedőknek

RoHS Megfelelőségi Tanúsítvány (CoC)

RoHS vizsgálat

SGS RoHS tanúsító védjegy

SIEF és megbízásos képviselet

SMETA auditok

Source Asean Full Service Alliance (SAFSA)

Stabilitási vizsgálatok

SVHC vizsgálat

Szaúd-Arábia - SASO megfelelőségi tanúsítvány

Szállítási csomagolási vizsgálatok

Számítás és elemzés

Szén-dioxid lábnyom

Színtartóság és zsugorodás

TAPA FSR - létesítménybiztonsági követelmények

Teljesítményvizsgálat

Termelés közbeni ellenőrzés (DUPRO)

Termelési tervek felügyelete

Termék tervezési elemzés

Termékjellemzés

Termékösszetétel-elemzés

Toxikológiai kockázatértékelés (TRA)

Tárolóedény-vizsgálat szolgáltatások

Társadalmi,[object Object],felelősségvállalási auditok

Társadalmi auditok

Uganda – kivitel előtti megfelelőséghitelesítés

USA helyszíni megfelelőség-vizsgálati szolgáltatások

Vegyi vizsgálat

Vitatott hatású anyagok analízise

VOC vizsgálat

Végső véletlenszerű ellenőrzés - FRI

Vészelhárítási Szolgáltatások

Vészelhárítási Szolgáltatások - CLP

Vészelhárítási Szolgáltatások - Értesítés

Vészhelyzeti kommunikáció

Vízrendszer validálás

WEEE tanácsadás

WRAP auditok

Élelmiszerek radioaktivitás-vizsgálata

Ökotoxikológiai tanulmányok

Valami konkrét dolgot keres?

Mivel a REACH-rendelet nem csak a vegyi anyagokat és keverékeket szabályozza, hanem árucikkekre vonatkozó rendelkezés is található benne, fontos, hogy a fogyasztói termékek gyártója és importőre tisztában legyen a REACH-rendelet hatálya alá tartozó szerepével és felelősségével. A vegyi anyagok korlátozása, engedélyezése és az ezzel kapcsolatos bejelentés fontos tényező a közös európai piacra kerülő termék esetében. Ezenfelül az iparágnak szembe kell néznie az ellátási láncon belüli és a fogyasztók felé közölt, SVHC-anyagokkal kapcsolatos kommunikáció kihívásaival is.

Az első regisztrációtól kezdve a tanácsadási, vizsgálati és auditálási szolgáltatáson át a hitelesítésig, az SGS átfogó szolgáltatáspalettát kínál, amellyel ügyfeleink folyamatosan eleget tehetnek a REACH-rendelet által támasztott kötelezettségeiknek.

A REACH-rendelet az iparági szereplők vállára helyezi a vegyi anyagok és fogyasztási cikkek közegészségügyi és környezeti kockázata kezelésének felelősségét. A REACH rendelet követelményeinek többsége közvetlenül a (tiszta vagy keverék) vegyi anyagokat a vonatkozó adatok átadásával regisztrálni köteles gyártóra vagy importőrre vonatkozik. A REACH-rendelet értelmében a kémiai biztonsági értékelést is el kell végezniük, és kockázatkezelő intézkedéseket kell foganatosítaniuk. A REACH-rendelet megköveteli a gyártótól és importőrtől, hogy az európai szabályozó hatóságoknak a veszélyes anyagok használatát bejelentsék. A REACH-rendelet ezeknek a vegyi anyagoknak az engedélyeztetését is előírhatja.

A REACH-rendelet kötelezi a továbbfelhasználót, hogy ügyfelei (például más ipari vállalatok és fogyasztók) számára elérhetővé tegye a termékei biztonságos felhasználásához szükséges információkat. A forgalmazó köteles valamennyi vonatkozó anyagbiztonsági információt az értékesített készítménnyel, árucikkel együtt átadni, és köteles biztosítani, hogy az értékesített termék ne tartalmazzon korlátozott vegyi anyagot.

Ezenfelül a REACH-rendelet a vegyi anyagok XIV. melléklet szerinti engedélyezése, XVII. melléklet szerinti korlátozása, a különös aggodalomra okot adó anyagokkal (SVHC) kapcsolatos 7. cikkely szerinti bejelentése és a 33. cikkely szerinti információközlés tekintetében is érintheti a fogyasztási cikkeket. A gyártónak és az importőrnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a REACH-rendeletre épülő szabványokat, mert azok folyamatosan módosulhatnak. 

Laboratóriumaink nemzetközi hálózatával és jól képzett szakértőinkkel az SGS egyablakos szolgáltatási megoldást kínál, hogy vállalata termelési és elosztási rendszerei elősegíthessék a REACH-rendelet előírásainak való megfelelést.

Kapcsolódó szolgáltatások

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország