Mit keres?

REACH

A REACH az Európai Unió vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelete.

Nemcsak az ipari folyamatokban, hanem a mindennapi életünk során felhasznált termékekben és árucikkekben – így például a tisztítószerekben, festékekben, ruhaneműben, bútorokban és elektromos készülékekben – található, valamennyi vegyi anyagra vonatkozik.

Our Services

A különös aggodalomra okot adó vegyi anyagok (SVHC) kezelése

Adalékok profilozása, SIMS és SRP

Adatkezelő eszköz

Algéria – megfelelőségi tanúsítvány (kivitel)

Antibakteriális UV védelem és funkcionális kezelés

Anyagazonosítás

Anyagok szálösszetétele

Anyagvizsgálat

Auditok a COLIPA biztonsági követelmények (1995) alapján

Auditok az ASEAN biztonsági követelményei (2003) szerint

Auditálás ügyfélspecifikus kritériumok alapján

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok vizsgálata

Berakodás / kirakodás felügyelet (LS/US)

Best Aquaculture Practices

Biztonsági adatlap, osztályozás és címkézés

Biztonsági auditok

Bluesign

Brazil játéktanúsítás

BRC Globális csomagolási és csomagolóanyag szabvány

California Proposition 65

CB rendszer

CE-jelölés

cGMP analitikai kémia - QC közzététel

CPSIA tanácsadás és független vizsgálatok

CPSIA tréning

Címkézés ellenőrzése

E-jel jóváhagyási szolgáltatások

Egyiptom – megfelelőségértékelési szolgáltatások

Elefántcsontpart – Megfelelőséghitelesítés (VOC)

Elektromos biztonság tanúsítás

Előzetes regisztráció

EMC jelzés

EMC vizsgálat

Energia audit

Energiahatékonyság

Energiatakarékossági mérés és értékelés (M&V)

ETI auditok

Etiópia – termékmegfelelőségi tanúsítvány (ECAE)

Fizikai segítségnyújtás

Fizikai és mechanikai vizsgálatok

Funkcionális és athleisure ruházat

Gabon – SGS megbízatás

Garments without Guilt

Gyártási ellenőrzés

Gyúlékonysági vizsgálatok

HALT és HASS

Hatáselemzés

Helyes nagykereskedelmi gyakorlat (GDP) tanúsítása a gyógyszeriparban

Helyi és nemzetközi, multicentrikus életminőség vizsgálatok

Hiba- és kárelemzés

IECEE HS jelentési szolgáltatás

IETP auditok

ISO 14067– Szén-dioxid lábnyom

ISO 22716– Kozmetikaipari helyes gyártási gyakorlat (GMP) tudatossági képzés

ISO 22716– Kozmetikaipari helyes gyártási gyakorlat (GMP) értelmezési és auditálásiképzés

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – Tanúsítás – Minőségirányítás rendszerek

Jogszabály-frissítési tréning

JPMA-tanúsítás

Jólláthatósági ruházat

Katar – PVoC program

Kenya – PVoC program

Kezdeti gyártásellenőrzés - IPC

Kiskereskedelmi egység ellenőrzése

Kivonható és kioldódó összetevők vizsgálata

Korosztály-értékelés

KozmetikaiGMP auditok

Kuvait – KUCAS tanúsítás

Képzés

Kína biztonsági vizsgálat - GB 18401

Környezeti audit szolgáltatások

Környezeti szimuláció és elemzés

LHAMA megfelelőség, veszélyes művészeti anyagok címkézése

Marine Stewardship Council (MSC) tanúsítás

Megbízhatósági vizsgálat

Mikrobiológiai vizsgálatok

Mikrobiológiai vizsgálatok élettudományi szolgáltatások részére

Mikrobiológiai vizsgálatok: Kozmetikumok

Minőség- és biztonságmenedzsment

Modulokkal kapcsolatos bejelentések

Mongólia – megfelelőségértékelési program

Módszerfejlesztés optimalizálás és validálás

Nigéria – termékmegfelelőség értékelése (SONCAP)

Nyersanyag-ellenőrzés

Nyomelemzés - SIMS, ToFSIMS és ICPMS

Olaj- és zsírelemzés

PAS 2050 - Szén-dioxid lábnyom

Provokációs teszt

Próbavásárlás

RBA program

REACH képzés

Regisztrálási dokumentáció

Responsible Recycling Practices (R2) tanúsítás

RJC vizsgálat

RoHS a kiskereskedőknek

RoHS Megfelelőségi Tanúsítvány (CoC)

RoHS vizsgálat

SEM és TEM keresztmetszet vizsgálat

SGS RoHS tanúsító védjegy

SIEF és megbízásos képviselet

SMETA auditok

Source Asean Full Service Alliance (SAFSA)

Stabilitási vizsgálatok

SVHC vizsgálat

Szaúd-Arábia - SASO megfelelőségi tanúsítvány

Szerkezeti elemzés

Szállítási csomagolási vizsgálatok

Számítás és elemzés

Szén-dioxid lábnyom

Színtartóság és zsugorodás

TAPA FSR - létesítménybiztonsági követelmények

Teljesítményvizsgálat

Termelés közbeni ellenőrzés (DUPRO)

Termelési tervek felügyelete

Termék tervezési elemzés

Termékjellemzés

Termékösszetétel-elemzés

Toxikológiai kockázatértékelés (TRA)

Tárolóedény-vizsgálat szolgáltatások

Társadalmi,[object Object],felelősségvállalási auditok

Társadalmi auditok

Uganda – kivitel előtti megfelelőséghitelesítés

USA helyszíni megfelelőség-vizsgálati szolgáltatások

Vegyi vizsgálat

Visszatervezés

Vitatott hatású anyagok analízise

VOC vizsgálat

Végső véletlenszerű ellenőrzés - FRI

Vékonyfilm elemzés

Vészelhárítási Szolgáltatások

Vészelhárítási Szolgáltatások - CLP

Vészelhárítási Szolgáltatások - Értesítés

Vészhelyzeti kommunikáció

Vízrendszer validálás

WEEE tanácsadás

WRAP auditok

Élelmiszerek radioaktivitás-vizsgálata

Ökotoxikológiai tanulmányok

Valami konkrét dolgot keres?

Mivel a REACH-rendelet nem csak a vegyi anyagokat és keverékeket szabályozza, hanem árucikkekre vonatkozó rendelkezés is található benne, fontos, hogy a fogyasztói termékek gyártója és importőre tisztában legyen a REACH-rendelet hatálya alá tartozó szerepével és felelősségével. A vegyi anyagok korlátozása, engedélyezése és az ezzel kapcsolatos bejelentés fontos tényező a közös európai piacra kerülő termék esetében. Ezenfelül az iparágnak szembe kell néznie az ellátási láncon belüli és a fogyasztók felé közölt, SVHC-anyagokkal kapcsolatos kommunikáció kihívásaival is.

Az első regisztrációtól kezdve a tanácsadási, vizsgálati és auditálási szolgáltatáson át a hitelesítésig, az SGS átfogó szolgáltatáspalettát kínál, amellyel ügyfeleink folyamatosan eleget tehetnek a REACH-rendelet által támasztott kötelezettségeiknek.

A REACH-rendelet az iparági szereplők vállára helyezi a vegyi anyagok és fogyasztási cikkek közegészségügyi és környezeti kockázata kezelésének felelősségét. A REACH rendelet követelményeinek többsége közvetlenül a (tiszta vagy keverék) vegyi anyagokat a vonatkozó adatok átadásával regisztrálni köteles gyártóra vagy importőrre vonatkozik. A REACH-rendelet értelmében a kémiai biztonsági értékelést is el kell végezniük, és kockázatkezelő intézkedéseket kell foganatosítaniuk. A REACH-rendelet megköveteli a gyártótól és importőrtől, hogy az európai szabályozó hatóságoknak a veszélyes anyagok használatát bejelentsék. A REACH-rendelet ezeknek a vegyi anyagoknak az engedélyeztetését is előírhatja.

A REACH-rendelet kötelezi a továbbfelhasználót, hogy ügyfelei (például más ipari vállalatok és fogyasztók) számára elérhetővé tegye a termékei biztonságos felhasználásához szükséges információkat. A forgalmazó köteles valamennyi vonatkozó anyagbiztonsági információt az értékesített készítménnyel, árucikkel együtt átadni, és köteles biztosítani, hogy az értékesített termék ne tartalmazzon korlátozott vegyi anyagot.

Ezenfelül a REACH-rendelet a vegyi anyagok XIV. melléklet szerinti engedélyezése, XVII. melléklet szerinti korlátozása, a különös aggodalomra okot adó anyagokkal (SVHC) kapcsolatos 7. cikkely szerinti bejelentése és a 33. cikkely szerinti információközlés tekintetében is érintheti a fogyasztási cikkeket. A gyártónak és az importőrnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a REACH-rendeletre épülő szabványokat, mert azok folyamatosan módosulhatnak. 

Laboratóriumaink nemzetközi hálózatával és jól képzett szakértőinkkel az SGS egyablakos szolgáltatási megoldást kínál, hogy vállalata termelési és elosztási rendszerei elősegíthessék a REACH-rendelet előírásainak való megfelelést.

Kapcsolódó szolgáltatások

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország