Mit keres?

SVHC vizsgálat

A REACH-rendelet hatálya alatt az ellátási lánc valamennyi tagja köteles valamilyen lépést tenni a különös aggodalomra okot adó anyagokkal kapcsolatban.

Az SGS innovatív megoldásokat kínál az ellátási lánc irányítása és a fogyasztási cikkek REACH SVHC vizsgálata terén, így segítségünkkel megfelelhet a REACH-rendelet előírásainak, belső üzleti folyamatait pedig fejleszteni tudja.

Melyek a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC)?

A különös aggodalomra okot adó anyag komoly veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezetre. Különös aggodalomra okot adó anyag az az anyag, amely

 • rákot okozhat (karcinogén),
 • genetikai mutációt okozhat (mutagén),
 • káros lehet a szaporodásra,
 • egyéb káros tulajdonsággal rendelkezhet és hosszú ideig megmaradhat a környezetben (perzisztens),
 • fokozatosan felhalmozódhat az élőlényekben (bioakkumuláció), vagy
 • hasonló aggodalomra ad okot (pl. endokrinromboló hatású).

A REACH-rendelet engedélyezés és korlátozás útján szabályozza ezeknek az anyagoknak a használatát; a gyártókat és a beszállítókat arra kötelezi, hogy ésszerű időn belül biztonságosabb alternatívákat és technológiákat vegyenek igénybe.

Milyen kötelezettségek vonatkoznak Önre?

Árucikkek
Amennyiben az EU-ban árucikk-beszállító, és terméke SVHC-anyagtartalma meghaladja a 0,1 tömegszázalékot, köteles az SVHC-adatokat a beszállítói láncban közzétenni. A minimális követelmény az, hogy az SVHC nevét megadja. Amennyiben egy fogyasztó arra kéri, 45 napon belül felvilágosítást kell nyújtania számára az SVHC biztonságos használatáról.

A közzétételi kötelezettség mellett 2011 júniusától az EU-árucikk gyártójának és importőrének bejelentési kötelezettsége van az Európai Vegyianyag-ügynökség felé, ha az árucikkek éves SVHC-tartalma meghaladja az egy tonnát. Ez kihívás lehet annak a kereskedőnek, aki több országból és beszállítótól többféle terméket importál.

Ezenfelül a gyártónak figyelmet kell szentelnie a XIV. mellékletben szereplő egyre nagyobb számú engedélyköteles SVHC-anyagnak. Ha meg kíván felelni a megengedett SVHC-anyagfelhasználás REACH-követelményeinek, az adott anyag használatához engedéllyel még nem rendelkező gyártónak gondosan figyelemmel kell kísérnie a legújabb alkalmazási és megfelelőségi határidőket.

Fogyasztói keverékek:
Amennyiben fogyasztói keverékek beszállítója az EU-ban, előfordulhat, hogy a továbbfelhasználó vagy forgalmazó kérésére biztonsági adatlapot kell kibocsátania, ha a keverék SVHC-anyagtartalma meghaladja a 0,1 tömegszázalékot. Ez a követelmény a veszélyes készítmények előkészítésére vonatkozó 1999/45/EK és az 1272/2008/EK (CLP) irányelvnek megfelelő kötelezettségeket egészíti ki.

SVHC vizsgálat
A beszállítói láncban vagy a gyártási folyamat során az SVHC anyag szándékosan vagy véletlenül kerülhet bele a fogyasztási cikkbe. A laboratóriumi vizsgálat megállapítja az SVHC-anyag fajtáját és koncentrációját, így vállalata eleget tehet a REACH-rendelet előírásainak.

Igényeinek megfelelő SVHC vizsgálatokat kínálunk:

 •  A jelöltlista szerint:
  • Teljes körű vizsgálat
  • Termékkockázat alapú szűrés
 • Az engedélyköteles anyagok jegyzéke szerint (REACH XIV. melléklet)
 • Szándéknyilatkozatok szerint:
 • A szabályozási követelményeknek megfelelő, de a jelöltlistán még nem szereplő potenciális SVHC

Miért az SGS?

A SGS páratlan REACH szakértelmet és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt, amihez a fogyasztási cikkek és ellátási láncok terén szerzett széles körű tapasztalatunk társul. Elkötelezett veszélyesanyag-analitikai, anyagmeghatározási, ellátási lánc irányítási és toxikológiai szakértőinkből álló iparági REACH-csapatunk személyre szabott megoldási csomagot kínál a fogyasztási cikkek terén.

Tudjon meg többet arról, hogy miért érdemes elsőként az SGS-hez fordulni a nemzetközi REACH megoldásokért.

A különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern – SVHC) megtalálhatóak festékekben, tintákban, ragasztókban és egyéb keverékekben, valamint játékokban, bútorban, textiláruban, elektromos készülékekben és egyéb árucikkekben.

Lépjen velünk kapcsolatba!

 • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország

Kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások