Mitä etsit?

Laadunhallinta

Lääketieteellisen laitteiden laatujärjestelmien koulutusta ja ISO 13485 -auditointeja tarvitaan usein auttamaan asiakkaita ja konsultteja dokumentoitujen laatujärjestelmien laatimisessa tai muuttamisessa, sisäisten tarkastajen kouluttamisessa, alihankkijoiden tarkastajien kouluttamisessa sekä johdantona laatuosaston uusille jäsenille. Kaikki näiden alojen koulutukset perustuvat lääketieteellisten laitteiden laadunhallintajärjestelmien ISO 13485:2003 -standardiin. Koulutus kattaa sääntelyn vaatimukset, ja voi lisäksi sisältää asianmukaisten kansallisten tai alueellisten määräysten laatujärjestelmävaatimukset.

Kun halutaan varmistaa, että laatu on etusijalla lääketieteellisten laitteiden kehityksessä ja tuotannossa, on sekä luotava laadunhallintajärjestelmät ja niihin liittyvä dokumentaatio että varmistettava, että koko henkilöstö ja alihankkijaverkosto noudattavat määrittämiäsi laadunhallintastandardeja. SGS:n järjestämä lääketieteellisten laitteiden laadunhallintajärjestelmien koulutus auttaa iskostamaan sekä organisaation omat että viranomaisten laadunhallintakäytännöt ja -standardit koko yrityksen henkilöstöön.

Tarjoamme eritasoisia koulutuksia standardien peruskoulutuksista ammattitarkastajan pätevyyteen.

Kouluttajamme tuntevat perusteellisesti sekä uusimmat koulutusmenetelmät että laadunhallintamääräykset, kuten ISO 13485- ja ISO 9001 -standardit sekä muut Euroopan, Yhdysvaltain, Kanadan, Hongkongin, Taiwanin ja Japanin paikalliset määräykset. Tämä tarkoittaa, että he voivat auttaa yritystäsi saavuttamaan kansainvälisillä markkinoilla vaaditut laadunhallintastandardit.

SGS:n koulutusohjelmat ovat joustavia ja ne voidaan räätälöidä sen mukaan, millaisia tieto- tai taitotarpeita SGS:n ennen koulutusta suorittamassa puuteanalyysissa havaitaan. Koulutukset voidaan järjestää kaikille avoimina tai yrityksen sisäisinä ohjelmina henkilöstölle ja alihankkijoille. Ohjelman tyypistä riippumatta pyrimme aina varmistamaan, että tuotteen laatu ei vaarannu siksi, ettei yrityksessä tunneta standardeja, joiden noudattamista vaaditaan ennen tuotteen julkistamista tietyssä osassa maailmaa.

SGS:n asiantuntijat voivat suositella ohjelmaa, joka vastaa yrityksesi nykytilanteen tarpeita. Kun palkkaat meidät pitämään laadunhallintakoulutuksen, yrityksesi hyötyy tiedoista ja taidoista, jotka ovat jo tuoneet merkittäviä liiketoimintaetuja eri puolilla maailmaa toimiville organisaatioille.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae Laadunhallinta

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi