Mitä etsit?

TL 9000 - Televiestinnän laadunhallintajärjestelmät

Tuotteiden lyhyt elinkaari, erinomainen turvallisuus ja korkeat laadulle asetettavat odotukset ovat ominaista tälle alalle, joten televiestinnän laadunvarmistusstandardin mukaisesta TL 9000-sertifioinnista on hyötyä yrityksellesi.

Kansainvälisesti tunnustettu TL 9000 -televiestintästandardi määrittelee laadunhallintajärjestelmälle asetettavat vaatimukset tietoliikennetuotteiden sekä palvelujen suunnittelun, kehityksen, valmistuksen, toimituksen, asennuksen sekä kunnossapidon suhteen. Tehokkuuteen, kustannusten hallintaan ja vähentämiseen, jatkuvaan kehitykseen ja asiakkaan sekä toimittajan välisten suhteiden parantamiseen keskittyminen parantaa myös yrityksesi kilpailukykyä.

Tietoliikennetuotteiden toimittajana ja palveluntarjoajana, TL 9000 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmän sertifiointi tukee yrityksesi viestintästrategiaa, vahvistaa ydinarvoja ja osoittaa yrityksesi vastaavan alan vaativimpia laatuvaatimuksia.

Yrityksesi laadunhallintajärjestelmien sertif´ioinnilla TL 9000 -vaatimusten mukaisesti on seuraavia etuja:

  • Vähentää muiden televiestintään liittyvien laadunhallintajärjestelmien soveltamistarvetta: TL 9000 muodostaa yleisen, laadunhallintajärjestelmiin liittyvän vaatimuskokonaisuuden tietoliikennejärjestelmien, laitteiden, ohjelmistojen sekä palvelujen toimittajille;
  • Lisää yrityksesi kilpailukykyä keskittymällä tehokkuuteen, kustannuksiin perustuviin tietoihin, yleiseen kustannusten karsimiseen, jatkuvaan palvelujen kehittämiseen sekä asiakas/toimittajasuhteiden kehittämiseen; ja
  • Tukee yrityksesi viestintästrategiaa, vahvistaa yrityksesi ydinarvoja sekä osoittaa yrityksesi kykenevän täyttämään korkeimmat mahdolliset laatuvaatimukset tietoliikennetuote- ja -palvelusektorilla.

SGS on maailman johtava riippumaton sertifiointilaitos ja johtava akkreditoitujen TL 9000-sertifikaattien/televiestintäsertifikaattien myöntäjä sekä myös testauksia, tuotesertifiointeja sekä televiestintäsektorin muita vastaavuusarviointeja suorittava taho.

Televiestintään erikoistuneilla tarkastajillamme on tarvittava tekninen osaaminen sekä tiedot tarvittavista määräyksistä tarkoituksenmukaisten ja ammattitaitoisten TL 9000 -auditointien suorittamiseksi. Tarkastajamme auttavat yritystäsi vastaamaan televiestinnän laadunvarmistuksen asettamiin vaatimuksiin sekä laadunhallinnalle asetettaviin tavoitteisiin mahdollisimman perusteellisesti.

Tee yhteistyötä SGS:n kanssa TL 9000 -sertifioinnin hankkimiseksi ja paranna yrityksesi kilpailukykyä.

Mikäli haluat myydä tietoliikennetuotteita ja palveluja kovan kilpailun markkinoilla, TL 9000 -standardin noudattaminen saa organisaatiosi erottumaan kilpailijoista.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut