Какво търсите?

Тестване

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Our Services

"Облекла без угризения"

93/42/EИО - директива за медицински устройства, CE маркировка за Европа

AT&T

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

Bluetooth

CB схема

CCF

CE-маркировка

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

IEC

IECEE Доклади за опасни субстанции

ISO 22716 - Обучение за информираност по добри производствени практики (ДПП) за козметичния отрасъл

ISO 22716 - Обучение по тълкуване и одит на добри производствени практики (ДПП) за козметичната промишленост

NFC

OTA

PTCRB

REACH обучение

RoHS за търговци на дребно

SIEF и представяне от трета страна

Sprint

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

TL 9000 - Системи за управление на качеството в телекомуникациите

Verizon

Vodafone

WiFi

Алжир - Сертификат за съответствие за износ

Анализ на въздействието

Анализ на дизайна на продукта

Анализ на масла и мазнини

Анализ на микроелементите - SIMS, ToFSIMS и ICPMS

Анализ на спорни вещества

анализ на състава на продуктите

Анализ на тънък филм

Антибактериална UV защита и функционални разработки

Валидиране на водните системи

Верификация на етикетиране

Верификация от RJC

Въглероден отпечатък

Габон - Мандат на SGS

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

ГСФ

Директива за радиосъоръжения (RED)

Египет - Услуги по оценка на съответствието

Екотоксикологични изследвания

екстракционни еи филтрационни изследвания

ЕМС марка

ЕМС тестове

Енергиен Одит

Етиопия - Сертификат за съответствие на продукт (ECAE)

Идентификация на веществата

Измерване и верификация на спестената енергия

Изпитване на текстилни изделия съобразно китайските GB стандарти

Изследвания за стабилност

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65)

Катар - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Кения – Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Конструктивен анализ

Консултиране по АПБПП и Тестване от Трети Страни

Кот д'Ивоар – Програма за проверка на съответствието (VOC).

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Кувейт - Сертифициране по Схемата за осигуряване на съответствие на Кувейт (KUCAS)

Материален състав на тъкани

Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки

Микробиологични тестове

Микробиологични тестове за медико-билогичните науки

Микробиологично тестване: Козметика

Монголия - Програма за оценка на съответствието

Мониторинг на производствения план

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Напречно сечение с помощта на SEM и TEM

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Нигерия - Оценка на съответствието на продукт (PCA) (SONCAP)

НПЛИ

Облекло с висока видимост

Обучение за Новостите в Регулациите

Обучение по Акт за Подобряване Безопасността на Потребителските Продукти (АПБПП)

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Оценка на възрастовата категория

Оценка на токсичния риск (TRA)

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Програма на Алианса за отговорни предприятия (АОП)

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Производствен контрол

Профилиране в областта на примесите с помощта на SIMS и SRP

Работен семинар за контрол на опасните вещества

Разпоредби за SAR

Реверсивна технология

Регистрационно досие

Саудитска Арабия - SASO сертификат за съответствие

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране съгласно изискванията на JPMA

Симулация на околни условия и анализ

Социални одити

Спазване на Закона за етикетиране на опасни художествени материали (LHAMA)

Съответствие на радиочестотата и протокола

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Таен клиент

тестване за безопасност в Китай - GB 18401

Тестване на RoHS

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на ЛОС

Тестване на материали

Тестване на надеждността

Тестване на показатели

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Тестове при контакт с храни

Тестове с натоварване

Уганда - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Управление на качеството и безопасността

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Услуги, свързани с тестването на контейнери

Физични и механични тестове

Функционално и спортно облекло

Химично тестване

Цветоустойчивост и свиване

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България