Какво търсите?

Тестване

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Our Services

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

Анализ на масла и мазнини

Анализ на спорни вещества

анализ на състава на продуктите

Антибактериална UV защита и функционални разработки

Валидиране на водните системи

Директива за радиосъоръжения (RED)

Екотоксикологични изследвания

екстракционни еи филтрационни изследвания

ЕМС тестове

Изследвания за стабилност

Материален състав на тъкани

Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки

Микробиологични тестове

Микробиологични тестове за медико-билогичните науки

Микробиологично тестване: Козметика

Облекло с висока видимост

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Оценка на токсичния риск (TRA)

Разпоредби за SAR

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Симулация на околни условия и анализ

Спазване на Закона за етикетиране на опасни художествени материали (LHAMA)

Съответствие на радиочестотата и протокола

тестване за безопасност в Китай - GB 18401

Тестване на ЛОС

Тестване на материали

Тестване на надеждността

Тестване на показатели

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Тестове при контакт с храни

Тестове с натоварване

Услуги, свързани с тестването на контейнери

Физични и механични тестове

Химично тестване

Цветоустойчивост и свиване

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България