Какво търсите?

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Услугите по контрол на товаренето/разтоварването, предлагани от SGS, проверяват Вашите продукти преди или след експедицията и са разработени в отговор на пазарите, които стават все по-глобални, в рамките на които компаниите продават на, и внасят доставки от страни по целия свят. Тяхната цел е не само да гарантират, че експедираните продукти са продуктите, оценени при крайните произволни инспекции, но също да предотвратят скъпо струващо неправилно боравене със стоките.

Целта на нашата услуга по контрол при товарене на контейнер е да гарантира, че продуктите са правилно натоварени и обезопасени, независимо дали ще се транспортират с контейнер, кораб или камион. Проверката при товарене на контейнер може да включва:

 • Верификация на количеството
 • Проследяемост на продуктите, включително верификация на кодовете на продукцията, номерата на завода и номерата на складовете по пакинг лист или фактура
 • Верификация на външните и вътрешните условия за работа на контейнерите
 • Проверка на чистотата на ремаркетата или контейнерите за останки, насекоми и вредители, например
 • Инспекция на температурния мониторинг
 • Опаковане
 • Етикетиране
 • Товарни маркировки за постигане на регулаторно съответствие (например проверки на бар кода)
 • Документация за всяка повреда, наблюдавана по времена на товарене
 • Снимки на процесите на опаковане и натоварване
 • Документация на контейнер, съд и номер на печат

След приключване на товаренето, по специална молба на клиента, ние запечатваме контейнерите с печати на SGS, за да намалим риска от фалшифициране, кражба и подстанция.

Надзорът на разтоварването включва подобни проверки на целостта на контейнера по контролни списъци или фактури за избягване на спорове при внос и гарантиране, че продуктите пристигат в състоянието, в което са натоварени.

Документацията, осигурявана от услугите по надзор на товаренето/разтоварването предоставя информация за митнически цели, която позволява правилна оценка на митата при внос и данъците.

С международната си мрежа от високо специализирани инспектори, решенията на SGS, свързани с проверките при товарене и разтоварване, са безценна добавка към нашите инспекции по веригата на доставка, които имат за цел да Ви осигурят спокойствие.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services