Какво търсите?

Управление на сигурността

Управляването на сигурността на Вашата организация, веригите на доставка и информация е от първостепенно значение за непрекъснатостта и безопасността.

Ефективното управление на сигурността гарантира, че качеството, безопасността, цялостта на продуктите и услугите се поддържат чрез прилагане на стандарти като ISO 27001 и ISO 28000.

Our Services

ISO 20000 - ИT сертификация

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28000 - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 31000 - Управление на риска

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

Cyber Security Digital Crime Concept

ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

TAPA TSR - изисквания за сигурност на камиони

TickIT сертификация

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Изследвания безопасност

изследвания приложимост

Обучение по CTPAT

Одити по сигурността

Оценка на риска за екосистемите и биотопите

Оценка на риска за здравето на хората

Оценка риск ресурси подпочвени води

Оценки на обекта

Преглед и проверка на проекти

Управление на проектния риск

Управление на риска по време на работа и поддръжка

Сигурността на веригата на доставка е свързана не само с безопасното преминаване или избягването на опасности, но и представлява гаранция, че по стоките не са правени промени и да са в безопасност. Чре използване на схеми като тези на Асоциацията за защита на превозваните активи (TAPA ) и Митническо-търговското партньорство срещу тероризма (CTPAT) можете да обедините производителите, превозвачите, агенциите за прилагане на законите и други заинтересовани страни, за да защитите цялостта на Вашите продукти и да намалите загубите в международните вериги на доставка.

Нашите експерти по управление на сигурността ще Ви помогнат да определите рисковете и причините за престъпленията и ще работят заедно с Вас за създаването на инициативи за предпазване и сигурност, които наистина действат. Чрез обучението, оценките, одитите и сертификацията от SGS Вие получавате сигурността, от която се нуждаете, относно защитата на Вашите операции и активи. Нашето глобално присъствие гарантира, че можем да Ви помогнем където и да се намирате по света, а нашият опит преминава през границите на отраслите и секторите. Свържете се с нас за да научите повече за управлението на сигурността.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България