Какво търсите?

ЛПС – Защитни ръкавици

За да може да се продават ръкавици като ЛПС от категория II, които осигуряват защита от механични рискове, те трябва да отговарят на стандартите EN 388 и EN 420. Производителите или техни оторизирани представители в рамките на Европейската общност трябва също да изпратят техническа документация, включително мостри на продукти за изпитване, на нотифициран орган за издаване на сертификат за изследване на типа ЕО според Директивата за личните предпазни средства (ЛПС) на ЕС (89/686/ЕИО).

ЛПС решенията на SGS предоставят универсални услуги за изпитване и сертифициране за защитни ръкавици, които осигуряват за защита от механични рискове.

Ползи от услугите на SGS, свързани със защитни ръкавици

  • Мрежа от лаборатории за извършване на изпитване на защитни ръкавици съгласно стандарти EN 420 и EN 388
  • Помощ при изготвяне на технически досиета
  • Координиране с нотифицираните органи за издаване на сертификат за изследване на типа ЕО

Освен това, SGS разполага с два Нотифицирани органа, одобрени да препредоставят сертификат за изследване на типа ЕО:

  • SGS Fimko – Нотифициран орган (0598)
  • SGS Обединено кралство – Нотифициран орган (0120)

Гарантирайте безопасността на работниците – свържете се с SGS днес, за да гарантирате, че ЛПС продуктите са безопасни и отговарят на изискванията.

Изпитването на защитни ръкавици от SGS – демонстрира съответствие на личните предпазни средства (ЛПС) със стандарти EN 420 и EN 388.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България