Какво търсите?

ЛПС – Облекло с висока видимост

Подобряването и гарантирането на видимостта на работниците във всякакви условия на осветеност e въпрос, свързан с безопасността, който е от изключително важно значение за много предприятия. Облеклото с висока видимост и ЛПС – продукти с флуоресцентен фон и светлоотразителни панели – осигуряват  контраст на фона на околната среда в условия на дневна светлина, както и контраст при видимост на фарове в условия на тъмнина.

Директива 89/686/ЕИО определя изискванията, свързани с безопасността, които ЛПС трябва да изпълняват, за да гарантират защита на здравето и безопасността на тези, които ги ползват, като включва два основни стандарта за изпитване на облекло с висока видимост:

  1. EN ISO 20471 Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания
  2. EN 1150 Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

Нашите услуги, свързани с облеклото с висока видимост и ЛПС, подпомагат дизайна и производството на облекла в съответствие с гореспоменатите стандарти, както и общите изискванията на Директивата относно защитното облекло. Това включва съответствие с:

  • Стандартите за дизайн на облеклата
  • Изискванията за светлоотразителни материали 
  • Изискванията за фонови (флуоресцентни) и нефлуоресцентни материали

CE сертифициране

В Директива 89/686/ЕИО облеклото с висока видимост се класифицира като междинен дизайн (категория II) и следователно на територията на Европа трябва да получи сертификат за изследване на типа ЕО от нотифициран орган.

Нашите решения за ЛПС предоставят универсални услуги за изпитване и сертифициране за облекло с висока видимост. Нашите лаборатории са акредитирани да извършват изпитване на продуктите и ние можем да съдействаме при попълване на техническите досиета. Съща така, SGS разполага с два Нотифицирани органа, одобрени да препредоставят сертификат за изследване на типа ЕО.

  • SGS Fimko – Нотифициран орган (0598)
  • SGS Обединено кралство – Нотифициран орган (0120)

Гарантирайте безопасността на работниците – свържете се с SGS днес, за да гарантирате, че продуктите ЛПС са безопасни и отговарят на изискванията.

Услуги от SGS, свързани с облекло с висока видимост и ЛПС – гарантирайте съответствие на продуктите с изискванията на Директива 89/686/ЕИО.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Други услуги