Какво търсите?

Китайски GB стандарти

Изпитване от SGS по китайските GB стандарти – Гарантирайте съответствие с китайските национални стандарти, за да продавате продуктите си в Китай.

За да гарантира качеството, безопасността и техническите характеристики на продуктите, Китай е създал национални GB стандарти , които обхващат много потребителски продукти. Изискванията на тези стандарти трябва да бъдат изпълнени преди продуктите да могат да се продават в Китай. Изключително важно е да се запознаете с обхвата и изискванията на китайските GB стандарти преди да планирате разширяването си в Китай. Ако дадена продуктова гама не е проектирана съобразно китайските национални стандарти, е твърде малко вероятно тя да отговаря на условията за продажба на дребно в Китай.

Предлагаме ви експертни познания по отношение на съответствието на продуктите и съответствието с GB спецификациите, като ви предоставяме редица услуги, които да ви помогнат при продажбата на вашите продукти в Китай.

Ние активно наблюдаваме, превеждаме и тълкуваме както задължителните, така и доброволните китайски стандарти, което ви позволява да разберете и да изпълните изискванията. Ние също така подкрепяме органите, отговорни за прилагането на GB стандартите, и разполагаме с експертни екипи, които могат да осигурят необходимите указания и изпитвания, за да гарантират, че продуктите ви отговарят на действащите GB стандарти.

Освен нашия GB екип, базиран в Китай, глобалните ни GB посланици в цял свят са на разположение, за да ви подкрепят във всички аспекти на изпитването по GB стандартите и съответствието с китайските изисквания.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги, свързани с изпитване по GB стандартите.

Нашите услуги

"Облекла без угризения"

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

REACH обучение

SIEF и представяне от трета страна

Анализ на въздействието

Антибактериална UV защита и функционални разработки

Енергиен Одит

Идентификация на веществата

Измерване и верификация на спестената енергия

Изпитване на текстилни изделия съобразно китайските GB стандарти

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65)

Консултиране по АПБПП и Тестване от Трети Страни

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Материален състав на тъкани

Мониторинг на производствения план

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Облекло с висока видимост

Обучение за Новостите в Регулациите

Обучение по Акт за Подобряване Безопасността на Потребителските Продукти (АПБПП)

Одит по ETI (ИТЕ)

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по сигурността

Оценка на токсичния риск (TRA)

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Работен семинар за контрол на опасните вещества

Регистрационно досие

Социални одити

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Таен клиент

тестване за безопасност в Китай - GB 18401

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на ЛОС

Тестване на материали

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Физични и механични тестове

Функционално и спортно облекло

Химично тестване

Цветоустойчивост и свиване

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България