Какво търсите?

Чанти и принадлежности

SGS предлага широка гама услуги за чанти и принадлежности част от леката промишленост.

Като Ви помагаме при спазването на националните и международните регулаторни изисквания, включително CPSIA (АПБПП) (Акт за подобряване безопасността на потребителските продукти на САЩ от 2008 г.), ние гарантираме качеството, безопасността и устойчивостта на Вашите продукти.

Търсите нещо конкретно?

Тъй като клиентите непрекъснато са в близък контакт с чантите и принадлежностите, гарантирането на безопасност и качество е от първостепенна важност. Благодарение на нашите световна мрежа и опит, можем да Ви помогнем да задоволите тези изисквания, както и други, включително минимално въздействие върху околната среда (например съответствие с регламента REACH на Европейския съюз, покриващ регистрацията, оценката, оторизацията и ограниченията за химическите вещества) – независимо от Вашето местоположение и това на Вашите доставчици.

Нашите услуги за "Чанти и принадлежности" включват:  

  • Одити и сертификация
  • CPSIA (АПБПП)
  • Екологичен дизайн
  • Проверка
  • REACH
  • Изпитване
  • Обучение

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България