Какво търсите?

Сертификация

Като конкурентен бизнес, вие постоянно се стремите да осигурите услуги и продукти с възможно най-високо качество за вашите целеви клиенти.

За да участвате в глобалните логистични вериги и националната и международна търговия, най-важно е вашите продукти, системи или услуги да отговарят на приложимите разпоредби и стандарти. Ако не осигурите правилно съответствие, достъпът ви до пазара е сериозно застрашен.

Our Services

"Облекла без угризения"

AT&T

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

Bluetooth

CB схема

CCF

CE-маркировка

GLOBALG.A.P.

HALT и HASS

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

IEC

IECEE Доклади за опасни субстанции

ISCC сертифициране

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14971 - обучение по управление на риска при медицински изделия

ISO 20000 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на услугите в информационните технологии

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28000 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 28000 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 31000 - Обучение за информираност - Управление на риска

ISO 31000 - Управление на риска

ISO 31000 Управление на риска – Принципи и насоки

ISO 37001:2016 – Сертифициране на система за управление на антикорупция

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

NFC

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OTA

PTCRB

REACH обучение

RoHS за търговци на дребно

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

SIEF и представяне от трета страна

Sprint

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

TL 9000 - Системи за управление на качеството в телекомуникациите

Verizon

Vodafone

WiFi

Анализ на неизправности и повреди

Бизнес инициатива за социално съгласие (BSCI) на amfori

Верификация от RJC

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Входни и фермерски одити

Въведение в REACH

Гаранция при отказ

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

ГСФ

Директива за радиосъоръжения (RED)

ЕМС марка

ЕМС тестове

Енергиен Одит

Енергийна ефективност

Защита на търговска марка и гарантиране на целостта на веригата на доставка

Измерване и верификация на спестената енергия

Калкулации и анализ

Консултиране по ОЕЕО

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Курс за обучение, свързан с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

НПЛИ

Обучение по внедряване и одит на НАССР

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Определяне на характеристиките на продукта

Персонализирани решения за одит

Подбор на търговци

Предварителна регистрация

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Програма за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI

Програма на Алианса за отговорни предприятия (АОП)

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)

Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)

Пълно покритие на рисковете (CC)

Разпоредби за SAR

Сертификат за липса на ГМО

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добра производствена практика (ДПП)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по HACCP

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Сертифициране на фуражи

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)

Сертифициране съгласно изискванията на ISTA (Международна асоциация за безопасно транспортиране)

Симулация на околни условия и анализ

Социални одити

Съответствие на радиочестотата и протокола

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Таен клиент

Тестване на RoHS

Тестване на надеждността

Тестване на показатели

Услуги по екологичен одит

Услуги по мониторинг на складови запаси

Услуги по оценка по време на експлоатация в САЩ

Химично тестване

Търсите нещо конкретно?

Нашите услугите по сертификация ще ви помогнат да внедрите критично важните критерии в конструирането и изискванията за съвместимост - от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на продукта. Ние можем да определим разпоредби и стандарти за всеки продукт, услуга и целеви пазар и можем да правим изпитания и инспекции на различни етапи от производството, за да гарантираме вашето съответствие. Когато вашите системи за управление подлежат на сертифициране, нашите одитори проверяват съответствието с изискванията на най-приложимия стандарт(и).   

Предлагаме пълна пакетна услуга за сертификация за всички отрасли и сектори, индивидуализирана според вашите специфични изисквания, което ви осигурява достъп до най-добрите световни практики. Когато е необходимо да покажете, че вашите продукти или услуги отговарят на разпоредби, стандарти или национални/международни схеми, нашите услуги по сертификация ще предоставят на вас и вашите клиенти гаранцията, от която се нуждаете.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България