Какво търсите?

Одити и сертификация

Във всеки промишлен отрасъл или секторВашите продукти и услуги трябва да отговарят на стандартите и регламентите, изисквани от Вашия целеви пазар.

Ако не осигурите правилно съответствие, достъпът Ви до пазара ще се ограничи, веригите на доставка ще се разкъсат и това ще окаже влияние върху счетоводния Ви баланс.

Нашите услуги

"Облекла без угризения"

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

CE-маркировка

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

ISCC сертифициране

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Верификация от RJC

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Входни и фермерски одити

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Енергиен Одит

Защита на търговска марка и гарантиране на целостта на веригата на доставка

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Персонализирани решения за одит

Подбор на търговци

Програма за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Сертификат за липса на ГМО

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добра производствена практика (ДПП)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)

Сертифициране съгласно изискванията на ISTA (Международна асоциация за безопасно транспортиране)

Социални одити

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Услуги по екологичен одит

Търсите нещо конкретно?

Определянето на правилните нормативни документи за даден пазар, приложими към Вашите продукти и услуги, може да се окаже сложно за преодоляване предизвикателство. Познаването на националните и международните нормативни актове, на стандартите, специфични за даден сектор или промишлен отрасъл и на предварително зададените изисквания на клиента изисква задълбочено проучване и подробно познаване на отрасъла.

Ние от SGS, предлагаме широка гама от услуги за одит и сертификация, така че да обхванем цялата Ви верига на стойността - от сертификацията на продукта до организацията на процеса и сертификацията на услуги и системи. Ние сме добре известни с щателните си и подробни стандарти за одит, проверка и инспекция, което Ви дава необходимата сигурност при предлагането на Вашите продукти и услуги на пазара. Глобалната ни мрежа от опит и съоръжения за усъвършенствано изпитване може да бъде персонализирана, за да съответства на конкретните Ви потребности, така че да сте сигурни, че Вашите продукти и услуги отговарят и надхвърлят целевите Ви очаквания.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България