Какво търсите?

Одити и сертификация

Във всеки промишлен отрасъл или секторВашите продукти и услуги трябва да отговарят на стандартите и регламентите, изисквани от Вашия целеви пазар.

Ако не осигурите правилно съответствие, достъпът Ви до пазара ще се ограничи, веригите на доставка ще се разкъсат и това ще окаже влияние върху счетоводния Ви баланс.

Нашите услуги

"Облекла без угризения"

93/42/EИО - директива за медицински устройства, CE маркировка за Европа

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

CE-маркировка

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

IECEE Доклади за опасни субстанции

ISCC сертифициране

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 22716 - Обучение за информираност по добри производствени практики (ДПП) за козметичния отрасъл

ISO 22716 - Обучение по тълкуване и одит на добри производствени практики (ДПП) за козметичната промишленост

ISO 26000 - обучение за усвояване - социална отговорност

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 31000 - Управление на риска

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

REACH обучение

RoHS за търговци на дребно

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

SIEF и представяне от трета страна

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Алжир - Сертификат за съответствие за износ

Анализ на въздействието

Анализ на дизайна на продукта

Анализ на масла и мазнини

Анализ на микроелементите - SIMS, ToFSIMS и ICPMS

Анализ на спорни вещества

анализ на състава на продуктите

Анализ на тънък филм

Антибактериална UV защита и функционални разработки

Валидиране на водните системи

Верификация на етикетиране

Верификация от RJC

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Вземане на проби

Входни и фермерски одити

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Габон - Мандат на SGS

Гаранция при отказ

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Доброволни инициативи и други програми

Египет - Услуги по оценка на съответствието

Екваториални принципи - независима проверка

Екотоксикологични изследвания

екстракционни еи филтрационни изследвания

ЕМС тестове

Енергиен Одит

Етиопия - Сертификат за съответствие на продукт (ECAE)

Защита на търговска марка и гарантиране на целостта на веригата на доставка

Идентификация на веществата

Измерване и верификация на спестената енергия

Изпитване на суров нефт и междинни продукти

Изпитване на текстилни изделия съобразно китайските GB стандарти

Изследвания за стабилност

Инспекции за чистота

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Калифорнийско становище 65 (California Proposition 65)

Катар - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Кения – Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Конструктивен анализ

Консултиране по АПБПП и Тестване от Трети Страни

Контрол на товаренето и разтоварването

Контрол по време на експлоатация

Кот д'Ивоар – Програма за проверка на съответствието (VOC).

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Кувейт - Сертифициране по Схемата за осигуряване на съответствие на Кувейт (KUCAS)

Материален състав на тъкани

Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки

Микробиологични тестове

Микробиологични тестове за медико-билогичните науки

Микробиологично тестване: Козметика

Монголия - Програма за оценка на съответствието

Мониторинг на производствения план

Мониторинг на селскостопански култури

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Напречно сечение с помощта на SEM и TEM

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Нигерия - Оценка на съответствието на продукт (PCA) (SONCAP)

Облекло с висока видимост

Обучение за водещи одитори на социални системи

Обучение за Новостите в Регулациите

Обучение по Акт за Подобряване Безопасността на Потребителските Продукти (АПБПП)

Обучение по информираност за Lean

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Оценка на възрастовата категория

Оценка на токсичния риск (TRA)

Персонализирани решения за одит

Подбор на търговци

Потвърждаване на достоверността на доклад за устойчивост (SRA)

Преглед за повреди

Преглед на проекти и комплексна проверка

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Проверки, основани на оценка на риска

Програма за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Производствен контрол

Профилиране в областта на примесите с помощта на SIMS и SRP

Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)

Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)

Пълно покритие на рисковете (CC)

Работен семинар за контрол на опасните вещества

Реверсивна технология

Регистрационно досие

Саудитска Арабия - SASO сертификат за съответствие

Сертификат за липса на ГМО

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добра производствена практика (ДПП)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)

Сертифициране съгласно изискванията на ISTA (Международна асоциация за безопасно транспортиране)

Сертифициране съгласно изискванията на JPMA

Симулация на околни условия и анализ

Социални одити

Спазване на Закона за етикетиране на опасни художествени материали (LHAMA)

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Таен клиент

тестване за безопасност в Китай - GB 18401

Тестване на RoHS

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестване на ЛОС

Тестване на материали

Тестване на надеждността

Тестове за запалимост

Тестове на транспортни опаковки

Тестове при контакт с храни

Тестове с натоварване

Уганда - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Управление на качеството и безопасността

Управление на проекти

Управление на СПГО

Услуги за мониторинг на проекти

Услуги за опушване

Услуги за полеви експерименти

Услуги за управление на борбата с вредители

Услуги по екологичен одит

Услуги по мониторинг на складови запаси

Услуги, свързани с развитието по отношение на качеството на доставчиците

Услуги, свързани с тестването на контейнери

Физическо тестване на биогорива

Физични и механични тестове

Функционално и спортно облекло

Химично тестване

Цветоустойчивост и свиване

Търсите нещо конкретно?

Определянето на правилните нормативни документи за даден пазар, приложими към Вашите продукти и услуги, може да се окаже сложно за преодоляване предизвикателство. Познаването на националните и международните нормативни актове, на стандартите, специфични за даден сектор или промишлен отрасъл и на предварително зададените изисквания на клиента изисква задълбочено проучване и подробно познаване на отрасъла.

Ние от SGS, предлагаме широка гама от услуги за одит и сертификация, така че да обхванем цялата Ви верига на стойността - от сертификацията на продукта до организацията на процеса и сертификацията на услуги и системи. Ние сме добре известни с щателните си и подробни стандарти за одит, проверка и инспекция, което Ви дава необходимата сигурност при предлагането на Вашите продукти и услуги на пазара. Глобалната ни мрежа от опит и съоръжения за усъвършенствано изпитване може да бъде персонализирана, за да съответства на конкретните Ви потребности, така че да сте сигурни, че Вашите продукти и услуги отговарят и надхвърлят целевите Ви очаквания.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България