Какво търсите?

Декларация за поверителността онлайн

Групата SGS е поела ангажимент за отговорно обработване и защита на Вашите лични данни.

Изготвихме тази декларация, за да Ви предоставим ясна и разбираема информация относно практиките ни за поверителност, когато осъществявате достъп до или използвате нашия уебсайт (www.sgs.com или местните му еквиваленти), така че да можете да направите информиран избор относно използването на личните Ви данни от страна на SGS.

Когато осъществявате достъп до други услуги или приложения чрез нашия уебсайт, моля, прочетете конкретните условия за поверителност, които могат да се отнасят за тях.

SGS си запазва правото от време на време да актуализира тази декларация, като публикува нова версия онлайн. Настоящата декларация е била последно актуализирана през Може 2018 г.

Когато тази декларация се отнася за SGS, това означава, че администраторът на Вашите данни е SGS, а именно филиалите на SGS, с които сте имали, имате или ще имате бизнес взаимоотношения, или тези, които по друг начин решават кои от Вашите данни да бъдат събирани и как да бъдат използвани, както и SGS SA (регистрационен номер CHE-105.923.438 Швейцария). Можете да получите списък с филиалите на SGS, като посетите нашия Справочник за офисите

SGS събира личните данни, които ни предоставяте директно, когато искате информация за нашите услуги; когато се абонирате за нашите уеб услуги, за получаване на имейл съобщения и/или бюлетини; когато правите запитвания чрез нашите различни формуляри и горещи линии, като например Integrity Helpline; или когато извършвате транзакция или правите поръчка чрез нашия уебсайт. Това може да включва:

 • Данни за идентификация и контакт, като например име, фамилия, длъжност, телефонен номер, имейл, адрес и държава
 • Финансови данни и данни за транзакции, като например данни за кредитни карти
 • Всяка информация, която доброволно споделяте с нас, като например отзиви, мнения или информация, предоставенa чрез някоя от нашите горещи линии

SGS също така събира лични данни автоматично, когато посещавате нашия уебсайт. Това може да включва:

 • Информация за устройството, като например IP адрес, препращащ уебсайт, страници на SGS, които Вашето устройство е посетило, и часът, в който Вашето устройство е посетило нашия уебсайт
 • Информация и данни от интернет регистрационни файлове, събирани чрез трети страни, като например Google Analytics, които не Ви идентифицират конкретно.
 • Информация, събирана от бисквитки (за повече информация, моля, вижте Политика във връзка с бисквитките)

Ние от SGS ще използваме личните Ви данни за следните различни цели:

 • Да подобряваме нашия уебсайт с цел да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство
 • Да изпращаме съобщения и да комуникираме с Вас по имейл относно нашите услуги и събития, които може да Ви интересуват, ако това е в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания
 • Да анализираме как вие използвате нашия уебсайт за мониторинг на тенденциите и промоционални цели
 • Да отговаряме на запитвания и коментари и да Ви предоставяме помощ чрез канали за комуникация, като например центрове за обслужване или връзка с клиенти
 • Да поддържаме нашия уебсайт безопасен и сигурен и да спазваме нашите законови изисквания и задължения
 • Да извършваме или финализираме всяка транзакция или поръчка, която сте направили чрез уебсайтовете на SGS Group
 • Да настройваме и да управляваме Вашите потребителски профили
 • Да споделяме даните с компаниите от SGS Group, така че те да могат да Ви предлагат своите продукти или услуги
 • За всяка друга нова цел, за която Ви уведомяваме преди да започнем да събираме лични данни

SGS споделя и предава Вашите лични данни, както е описано тук, и само в съответствие с всички практики и местни изисквания за защита на личните данни. Понякога може да споделяме нелични, анонимни и статистически данни с трети страни за нашите собствени бизнес цели.

По-долу са посочени страните, с които може да споделяме лична информация, както и причините за това:

 1. Други компании в рамките на SGS Group и компании, в които SGS притежава дял от повече от 50%, където личните данни са необходими, за да се постигне целта, за която сте ги изпратили, и по-специално, ако те са необходими за предоставяне на услуги, за управление на профили, продажби, маркетинг и поддръжка. Предприемаме стъпки, за да гарантираме, че филиалите на SGS, включително тези, намиращи се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), спазват нашата глобална политика за защита на данните, настоящата декларация за поверителност, както и действащото местно законодателство при обработката на лични данни.
 2. Понякога, при прехвърляне към представители и подизпълнители на трети страни, които изпълняват определени функции от името на SGS, като например взимане и доставка на мостри, изпълнение на заявки за проверка, изпращане на съобщения по електронната поща, изтриване на повтаряща се информация от списъците с клиенти, анализ на данни и обработка на плащания с кредитни карти, услуги за директен маркетинг и облачни хостинг услуги. Тези страни имат достъп до тази информация, само доколкото е необходимо да изпълняват своите функции, и не могат да я използват за други цели, освен за предоставянето на услуги на нас.
 3. Ако поради някаква причина SGS по свое усмотрение реши, че е разумно да направи това, в това число: във връзка със спазването на определени закони, разпоредби или правителствени или законни запитвания за такъв вид информация; в случай на сливане, продажба, реструктуриране, придобиване, съвместно предприятие или във връзка с разкриването на информация, която е необходима за идентифициране, установяване на контакт или завеждане на дело срещу някого, който може да нарушава нашите бизнес принципи и ценности или други условия; или с цел по друг начин да бъде защитена SGS Group.

SGS ще съхранява личните Ви данни за срока, необходим за изпълнение на първоначалните цели, за които са били събрани. Моля, имайте предвид, че в някои случаи може да се изисква или да е разрешен по закон по-дълъг период на съхранение на личните данни, или с цел SGS да може да преследва своите бизнес интереси, да извършва одити, да спазва нашите правни задължения, да прилага нашите споразумения, или да разрешава спорове.

Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение на данни, включват:

 • Колко дълго време са необходими данните за предоставянето на нашите продукти или услуги, или за осъществяването нашата дейност?
 • Имате ли профил при нас? В този случай ще съхраняваме данните Ви, докато профилът Ви е активен или толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставяме услугите
 • Задължени ли сме по закон, по договор или по подобен начин да съхраняваме данните Ви? Примерите могат да включват задължителни закони за съхранение на данни за съответната юрисдикция, правителствени разпоредби за съхранение на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на договор или съдебен процес.

SGS спазва стриктни процедури за сигурност при съхранението и разкриването на информация, която сте ни предоставили, с цел предотвратяване на неразрешен достъп, загуба или унищожаване на Вашите лични данни. Те може да включват:

 • Физически предпазни мерки, включително заключени врати и шкафове с папки, контролиран достъп до нашите съоръжения и сигурно унищожаване на носители, съдържащи Вашите лични данни
 • Технологични предпазни мерки, като използване на антивирусен софтуер и софтуер за защита на крайни точки, както и мониторинг на нашите системи и центрове за данни, за да се гарантира, че те отговарят на нашите политики за сигурност
 • Организационни предпазни мерки, като програми за обучение и повишаване на осведомеността относно сигурността и неприкосновеността на личните данни, за да сте сигурни, че служителите разбират значението и начините, по които трябва да защитават Вашите лични данни

SGS не се стреми да събира чувствителни лични данни (известни също като специални категории данни). Ако го направим, винаги ще събираме данните в съответствие с местните изисквания за поверителност. Ако решите да ни предоставите непоискани чувствителни лични данни, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за обработка на такива данни от наша страна за всеки отделен случай, като използвате специален формуляр за изрично съгласие.

SGS не събира умишлено и не изисква предоставяне на лични данни от лица на възраст под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, моля, говорете с родителите/настойниците си, за да получите тяхното разрешение преди да предоставите лична информация на SGS, защото без тяхното съгласие нямате право да ни предоставяте личните си данни. Ако разбрем, че сме събрали данни от лице на възраст под 16 години, си запазваме правото да ги изтрием без предизвестие или съгласие.

Ние се ангажираме да гарантираме, че можете да упражнявате правото си на достъп и да контролирате данните си.

Ако сте регистрирали профил на www.sgs.com и/или местните еквиваленти на сайта, можете директно и автономно да осъществявате достъп до Вашия онлайн профил и други лични данни, и да актуализирате, променяте, ако е законосъобразно, добавяте или изтривате личните си данни, като се впишете в съответния уебсайт или услуга със своите идентификационни данни за профила.

В противен случай, и съгласно нашите вътрешни процедури, ще отговорим на съответните искания, както е описано по-долу. Всички искания се подават чрез нашия онлайн формуляр за искания, свързани с личните данни или в писмен вид, както е описано в раздел „Свържете се с нас“:

 • Достъп до лична информация: имате право да поискате информация за това какви Ваши лични данни съхраняваме, за което имаме законово право във връзка с проверка на самоличността. Ако поискате копие от данните Ви, може да Ви таксуваме, освен ако това е забранено според местното законодателство.
 • Коригиране и изтриване: в някои юрисдикции, включително ЕС (съгласно законите за защита на субектите на данни в ЕС), имате право да коригирате или промените личните си данни, ако са неточни или трябва да бъдат актуализирани. Възможно е също така да имате право да поискате изтриването на личната Ви информация, но това може не винаги да е възможно поради законови изисквания и други задължения за съхранение на такива данни. Ако получим искане за изтриване на данните Ви, може да запазим известна минимална информация за Вас, за да можем да докажем, че сме изпълнили задълженията си.
 • Подаване на жалба: Всички жалби, свързани със спазване на практиките, описани в тази декларация, трябва да се разглеждат, както е описано тук. В някои юрисдикции, включително съгласно законите за защита на личните данни в ЕС относно жалби от субекти на данни в ЕС, имате право да подадете официална жалба до орган за защита на личните данни.
 • Маркетингови предпочитания: SGS може да Ви изпраща редовни маркетингови съобщения за нашите услуги чрез различни канали като електронна поща, телефон, SMS, писма по пощата и  социални мрежи на трети страни съгласно съответните маркетингови закони. Когато това се изисква от действащото законодателство, ще поискаме съгласието Ви преди да започнем тези дейности.

За да ви предоставим най-доброто клиентско изживяване, тези съобщения може да бъдат персонализирани според Вашите предпочитания, които можете да заявите, като използвате нашия абонаментен център. Нашите целеви имейли съдържат съобщения, които използват уеб маяци, „бисквитки“ и подобни технологии, за да ни позволят да разберем дали отваряте, четете или изтривате съобщението, както и кои линкове отваряте. Когато отворите линк в маркетингов имейл, който получавате от SGS, ще използваме „бисквитка“, за да регистрираме какви страници виждате и каквото съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в нашия сайт.

Освен това, можете да упражните правото си да прекратите получаването на маркетингови съобщения, като откажете да получавате нашите имейли. В такива случаи ще запазим минимални лични данни, за да отбележим, че сте се отказали, за да не се свързваме отново с Вас. Моля, обърнете внимание, че дори да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, все пак може да получавате административни съобщения от нас, като технически актуализации за нашите продукти или услуги, потвърждения на поръчки, известия за дейностите в профила Ви, както и други важни съобщения.

Ако имате въпроси или притеснения относно поверителността на данните ви, моля, свържете се с нас: