Какво търсите?

Експертни знания

SGS предоставя независими услуги, които променят живота на хората по целия свят.

Нашите международни експерти ще ви помогнат да работите по по-ефективен и устойчив начин чрез модернизиране на процесите, подобряване на качеството и продуктивността, намаляване на риска, верифициране на съответствието и намаляване на времето за излизане на пазара. Основните ни услуги обхващат всички промишлени отрасли и засягат продукти и услуги, на които потребителите по целия свят разчитат всеки ден.