Какво търсите?

Оперативен съвет

SGS е ръководена от динамична група от специалисти с дългогодишен опит в съответните им области.

Нашата оперативна структура се състои от пет приоритетни области, състоящи се от четири сектора: свързаност и продукти, здраве и хранене, индустрия и околна среда и природни ресурси. Оперативният съвет се състои от изпълнителни вицепрезиденти, главни оперативни директори и старши оперативни заместник-председатели, както и главен изпълнителен директор, главен финансов директор и главен юрисконсулт. Те се срещат редовно през годината, за да определят общите стратегии и приоритети на групата, както и да обсъдят резултатите.

Frankie Ng

Главен изпълнителен директор

Франки ЕнДжи е назначен за Главен Изпълнителен Директор на SGS през март 2015 година.

Преди това назначение Франки заема редица ръководни длъжности в компанията, включително изпълнителен вицепрезидент по индустриални услуги и изпълнителен вицепрезидент по услуги за тестване на потребителски стоки.

Франки се присъединява към SGS през 1994 г. като стажант-мениджър, а след това последователно заема редица длъжности, включително оперативен мениджър на сектора „Тестване на потребителски стоки“ в Китай и ръководител на отдел във фирмата SGS-CSTC Standards Technical Services. През 2000 г. той е назначен за генерален директор по тестването на потребителски стоки в SGS - САЩ.

Преди да се присъедини към компанията, той работи за кратко в Sodeco S.A. като инженер по осигуряване на качеството. Франки притежава диплома за инженер от Техническото училище в Женева и степен по икономика и иконометрия от университета в Есекс, Англия.

Националност: Швейцарска и китайска

Година на раждане: 1966

Frankie Ng