Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

SGS u Srbiji

SGS Beograd je u Srbiji osnovan 2001 kao punopravni član SGS Grupe od kada i počinje brz razvoj i osvajanje novog tržišta u oblasti profesionalnih i specijalizovanih usluga.

SGS Beograd danas zapošljava kvalifikovane i iskusne stručnjake posvećene pružanju vrhunske usluge

Sa sedištem u Beogradu i filijalom u Baru , Crna Gora , pružamo širok opseg usluga u Srbiji i Crnoj Gori, kao i usluge sertifikacije u Makedoniji. Naša savremena i vrhunski opremljena laboratorija u Staroj Pazovi  pruža usluge ispitivanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sredstava za ishranu bilja i hrane za životinje. Akreditovana je prema standardu SRPS ISO/IEC 17025.

SGS Beograd je ovlašćen od strane nacionalnog akreditacionog tela kao kontrolna oganizacija prema SRPS ISO / IEC 17020. Takođe posedujemo sledeća ovlašćenja:

  • Ovlašćenje za ocenjivanje usaglasenosti opreme pod pritiskom, saglasno zahtevima Pravilnik a o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. Glasnik RS 87 / 2011)
  • Razvrstavanje opreme pod pritiskom, saglasno zahtevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl. Glasnik RS 87/2011 i 75/2013)
  • Periodcni pregledi opreme pod pritiskom, saglasno zahtevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl. Glasnik RS 87 / 2011 i 75/2013)

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija