Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Operativno veće

Kompanijom SGS rukovodi dinamična grupa pojedinaca sa mnogo godina iskustva u oblastima kojima se bave.

Naša operativna struktura sastoji se od pet područja fokusa koja se sastoje od četiri odjela: Povezivanje i proizvodi, Zdravlje i prehrana, Industrija i okoliš i Prirodni resursi i dvije međusektorske strateške jedinice: Znanje i Digitalne i inovacije. Operativni savjet čine izvršni potpredsjednici, glavni operativni direktori i viši funkcionalni potpredsjednici, kao i izvršni direktor grupe, glavni finansijski direktor i generalni odbor. Oni se redovno sastaju tokom cijele godine kako bi odredili strategije i prioritete na nivou Grupe i pregledali postignute efekte.

Frenki Ng

IZVRŠNI DIREKTOR

Frankie Ng je postavljen za izvršnog direktora SGS marta 2015.

Pre imenovanja u izvršnog direktora, Frenki je obavljao brojne funkcije višeg menadžmenta u okviru kompanije, uključujući izvršnog potpredsednika Odeljenja za industriju i izvršnog potpredsednika Odeljenja za robu široke potrošnje.

Frenki se u kompaniji SGS zaposlio 1994. godine kao menadžer-pripravnik pre nego što je preuzeo širok spektar uloga, između ostalog funkciju CTS operativnog menadžera za Kinu i menadžera odseka kompanije SGS-CSTC za tehničke usluge za standarde. 2000. godine je imenovan za generalnog direktora Odeljenja za robu široke potrošnje SGS u SAD.

Pre nego što je počeo da radi u kompaniji SGS, kratko je radio kao inženjer za osiguranje kvaliteta u kompaniji Sodeco S.A. Frenki poseduje diplomu iz inženjerstva Fakulteta za inženjerstvo u Ženevi, a diplomirao je iz oblasti ekonomije i ekonometrije na Univerzitetu u Eseksu u Engleskoj.

Nacionalnost: Švajcarac i Kinez

Godina rođenja: 1966

Frankie Ng