Czego szukasz?

Weryfikacja etykiet

Bez względu na jakość i bezpieczeństwo produktu, to reputacja ich i Twojej firmy zostanie nadszarpnięta, jeśli informacje dostarczane użytkownikom okażą się niewystarczające.

W najgorszym wypadku niewłaściwa eksploatacja lub niestosowanie instrukcji mogą narazić klientów na niebezpieczeństwo i mieć poważny wpływ na przyszłość Twojej organizacji. By zmniejszyć to ryzyko firmy na całym świecie przyznają usługom weryfikacji informacji podanych na etykiecie, oferowanym przez firmę SGS kluczową rolę w swoich procedurach zarządzania ryzykiem.

Nasze usługi w zakresie weryfikacji informacji podanych na etykietach towarów konsumpcyjnych zapewniają Twojej firmie kontakt z ekspertami posiadającymi szeroką wiedzę dotyczącą międzynarodowych i krajowych środków prawnych. Bez względu na to, czy Twoja firma sprzedaje produkty na rynkach krajowych czy eksportuje je do innych krajów, możemy opracować program kontrolny uwzględniający wszystkie niezbędne do spełnienia standardy.

Nasi konsultanci służą radą i wsparciem przy tworzeniu nowych etykiet towarów konsumpcyjnych lub przy ocenie tych już istniejących. Oferujemy pełny pakiet usług weryfikacyjnych, by zapewnić, że dostarczane przez Twoją firmę informacje o produktach są wystarczające do bezpiecznego i jak najbardziej skutecznego korzystania z nich przez klientów. Szczególną uwagę poświęcamy ostrzeżeniom na temat bezpieczeństwa produktu, aby zmniejszyć ryzyko zaszkodzenia klientom i uniknąć kosztownych konsekwencji prawnych dla Twojej firmy.

W wielu różnych branżach wprowadza się usługi w zakresie weryfikacji etykiet różnych produktów. Usługi w zakresie weryfikacji etykiet lub weryfikacji ostrzeżeń na produktach mogą być traktowane jako samodzielne i jednorazowe lub można je włączyć w skład większego, bardziej strategicznego programu stanowiącego część procedur zarządzania ryzykiem w Twojej firmie. Zatrudniamy konsultantów pozostających w ścisłej współpracy z Twoją firmą i doradzających w najbardziej odpowiedni dla niej sposób.

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Ponieważ kładziemy nacisk na spójność i dostarczanie światowej klasy usług i wiedzy specjalistycznej wzbogacanej o nowości na rynku i w ustawodawstwie, nie ma lepszego partnera dla Twojej firmy, który by skontrolował etykiety towarów konsumpcyjnych, zmniejszył ryzyko i chronił pozycję Twojej firmy na rynku. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska